29. august 2019

Urimelig praksis for logbøger skal ændres

Nye regler for administration af logbøger ifm. eksport af grise giver problemer. L&F opfordrer endnu engang til at se nærmere på reglerne.

1. juli indførte Fødevarestyrelsen en ny praksis for administration af logbøger. Dette betyder, at der ikke længere kan rettes i en logbog de sidste 48 timer før afgang til eksport fra besætning eller samlestald. Denne nye praksis giver store problemer og forsinkelse af transporter.

”L&F har flere gange gjort Fødevarestyrelsen opmærksom på, at den ændrede praksis ville give store udfordringer for eksporten af smågrise, hvor helt lavpraktiske udfordringer eller menneskelige fejl vil føre til afvisninger af logbøger. Vi så de første udfordringer allerede få dage efter de nye regler trådte i kraft – og det vil kun fortsætte,” siger Christian Fink Hansen, som er sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

Det er uacceptabelt at simple fejl eller mindre ændringer i logbogen skal forsinke eksporten. Derfor tog Landbrug & Fødevarer allerede i starten af juli kontakt til Miljø- og Fødevareministeriet for at gøre opmærksom på de store problemer, beslutningen har affødt.

”Senest i august har vi endnu engang gjort opmærksom på problemerne, det giver, da vi havde første møde med Fødevareministeren. Vi må konkludere, at vi har mødt megen lidt vilje fra Miljø- og Fødevareministeriet til ændringer i Fødevarestyrelsens nye praksis,” lyder det fra Christian Fink Hansen.

Derfor er der endnu ikke en tilfredsstillende løsning lige rundt om hjørnet. Der er dog udtrykt vilje til at se på en model, hvor der enten kan tilkøbes en hurtig godkendelse af ændringer i logbogen eller en indladningskontrol, så eksporten kan gennemføres, uden at det fører til forsinkelser, og vi fortsætter med at lægge massivt pres på Ministeriet for en sådan løsning.