11. oktober 2019

Landsgennemsnit for produktivitet 2018

SEGES Svineproduktion har netop udgivet ”Landsgennemsnit for produktivitet 2018”. Data er indsamlet fra en stor del af de danske svinebesætninger og giver et billede af den gennemsnitlige produktivitet i disse besætninger.

I Landsgennemsnit for produktivitet 2018 er tallene i selve rapporten ikke vægtet efter besætningsstørrelse. De vægtede tal fremgår af appendiks for at tage højde for forskelle mellem store og små besætninger. 

Data til Landsgennemsnittet for 2018 er indsamlet ved hjælp af en anden metode i forhold til tidligere år for at imødekomme persondataforordningen. Dermed har rapporten også været længere tid undervejs end tidligere år. Den nye metode at indsamle data på kan medføre, at sammensætningen af besætninger er anderledes end foregående år og kan have indflydelse på nøgletallenes niveau. 

De bedste er blevet endnu bedre

Der er gode nyheder, når man ser på, hvordan de 25 % bedste besætninger klaret sig. I år har de formået at fravænne 36,1 grise per årsso, hvilket svarer til 0,1 gris mere end i 2017.

”0,1 gris mere per årsso lyder måske ikke af meget. Men det er positivt, at vi fortsat kan se en fremgang. Tallene for de 25 % bedste viser, at de formår at få implementeret ny viden og teknologi i deres produktion. Derfor håber jeg på, at vi kan få deres viden og erfaringer bragt videre til deres kollegaer i branchen,” siger Christian Fink Hansen, som er sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

Fortsat stigning i daglig tilvækst

I 2018 er der sket en fremgang i både smågrises og slagtesvins daglige tilvækst. For smågrise er den daglige tilvækst steget med 3 gram per dag i forhold til året før – og en fremgang på 10 gram i forhold til 2009. 

Ser man på slagtesvinenes daglige tilvækst, så er der her en fremgang på 4 gram per dag i forhold til 2017. Og 77 gram i forhold til 2009. 

Kurven er ikke knækket

Landsgennemsnittet for 2018 viser, at det desværre ikke lykkedes at vende forrige års nedgang i pattegriseoverlevelse, som ellers har været konstant stigende siden 2009. For de 25 procent bedste er niveauet uændret i forhold til 2017.

”Der er ingen tvivl om, at danske svineproducenter og deres medarbejdere hver dag gør en stor indsats for at øge pattegriseoverlevelsen. Men såvel effektivitet som pattegriseoverlevelsen kan være blevet påvirket af sidste års varme sommer,” siger Christian Fink Hansen.

Han fortæller samtidig, at der konstant er fokus på at hæve pattegriseoverlevelsen. Blandt andet nedsatte SEGES Svineproduktion sidste år en ekspertgruppe, hvis formål er at komme med konkrete bud på, hvordan man hæver overlevelsen. Derudover lancerede SEGES Svineproduktion i foråret en opdateret udgave af Farestaldsguide.dk, som giver viden om best practice i farestalden direkte videre til medarbejderne.

”Disse to tiltag blev sat i gang, da vi så en negativ udvikling i pattegriseoverlevelsen for 2017, og vi har endnu ikke set effekten af dem,” Christian Fink Hansen. 

Udover de to tiltag har SEGES Svineproduktion en række projekter i gang, som har til formål at hæve pattegriseoverlevelsen. Listen er lang, men af nogle få kan nævnes:

  • Kameraovervågning i farestierne, som kan alarmere personalet, hvis der er komplikationer med faringen.
  • Nye fodringsstrategier, som giver søerne mere energi op til faring.
  • Videooptagelser, som registrerer, hvor i stierne eventuelle klemninger af pattegrise sker, så der er mulighed for, at lave sti-ændringer

Der er potentiale for forbedringer

Landsgennemsnittet for 2018 viser, at der fortsat er besætninger, som kan udnytte det store potentiale, ny teknologi og viden og dermed fortsat opnå gode produktionsresultater. Dette underbygges både af udviklingen for de 25 procent bedste samt det vægtede gennemsnit.

Fremgangen har for de fleste nøgletal i soholdet været stabile de seneste 10 år. I 2018 er der set tilbagegang eller stilstand på flere nøgletal – blandt andet i fravænnede grise per årsso.

”Udviklingen hos soholdene er ikke tilfredsstillende. Men jeg hæfter mig ved, at de 25 procent bedste har formået at fastholde eller forbedre udviklingen,” siger Christian Fink Hansen. 

Forbedret foderudnyttelse

Hvad foderudnyttelse angår, er der gode takter. Foderudnyttelsen har været konstant forbedret de seneste mange år og betyder kort fortalt, at mængden af foderenheder til grisene falder år for år – hvilket i høj grad kan tilskrives avlsarbejdet. 

Hvor foderudnyttelsen hos smågrise var 1,92 foderenheder per kg. tilvækst i 2009, var den i 2018 faldet til 1,86. Hvad slagtesvin angår var foderudnyttelsen i 2009 2,77 foderenheder per kg. tilvækst, mens den i 2018 var 2,63.

”Det er glædeligt, at vi igen ser en forbedret foderudnyttelse og tilvækst. Det giver nemlig ikke kun bedre bundlinje for landmanden – det er også med til at sikre en stadig mere bæredygtig produktion,” siger Christian Fink Hansen, som er sektordirektør i SEGES Svineproduktion.