4. marts 2020

Moderniseringsordning: Forsinkelse er ventetiden værd

Åbning for ansøgning om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde er blevet udsat som følge af ændringer i ordningen. Ændringerne kommer efter kritik fra Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Det vakte stor glæde hos Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, da det sidste år blev offentliggjort, at der ville komme en ny tilskudsordning til modernisering af slagtesvinestalde. Efter at have læst udkastet til bekendtgørelsen blev glæden dog vendt til det modsatte, da den i praksis kun ville være til gavn for producenter med flere end 3.000 stipladser. Det fik dengang Landbrug & Fødevarer Svineproduktion til at komme med kritik af ordningen samt en række forslag til ændringer, som kunne give flere slagtesvineproducenter glæde af ordningen. Det har været medvirkende til, at der i den mellemliggende periode er brugt tid på at inddrage nye kombinationer af miljøteknologi, som er langt mere omkostningseffektive end i første udkast til bekendtgørelsen. Det glæder Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion:

”Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har været en stor kritiker af udformningen af ordningen, da den kom i høring. Heldigvis har ministeriet været lydhøre over for dele af vores kritik,” siger han.

Ændringerne har været medvirkende til, at der først bliver åbnet for ansøgninger fra den 5. maj – 2 måneder senere end planlagt. Men ifølge Erik Larsen er det værd at vente på:

”Vi vil hellere vente lidt længere, mod at flere så kan få glæde af ordningen, så danske slagtesvinestalde kan blive moderniseret og i højere grad leve op til fremtidens slagtesvineproduktion. Vi er fortsat uenige i det politisk valg man har truffet: At man kun giver støtte til projekter, der for de flestes vedkommende ligger langt over kravene i en almindelig miljøgodkendelse, men vi mener trods alt, at vi har fået nogle positive justeringer taget med, der udvider mulighederne for at foretage omkostningseffektive investeringer,” siger Erik Larsen til LandbrugsAvisen.