24. april 2020

Flertal har styr på risikovurdering af halebid, men ...

Fødevarestyrelsen har netop offentliggjort resultaterne af efterårets kontrolkampagne om efterlevelsen af reglerne for dokumentation og risikovurdering af halebid.
Sidste år blev der strammet op på lovkrav til dokumentation af halebid for at måtte halekupere. Resultatet af en kontrolkampagne, som Fødevarestyrelsen har gennemført i efteråret hos 200 svineproducenter, viser, at to ud af tre har styr på reglerne. I rapporten fremgår det bl.a. at:
”Hovedparten af de kontrollerede besætninger overholder de nye regler, og flere af de kontrollerede besætninger har vist forståelse for formålet med de nye regler.”

Det glæder sektordirektør i SEGES Svineproduktion, Christian Fink Hansen:

”Reglerne om risikovurdering af stadigvæk nye, og kan godt være en smule uoverskuelige og indeholder flere elementer. Derfor synes jeg egentlig, at det er en god start. Og jeg tror på, at alle vil få styr på det,” siger han. 

SEGES Svineproduktion har lavet flere hjælpeværktøjer, som trin for trin hjælper på vej i forhold til blandt andet at registrere tilfælde af halebid, lave risikovurdering og efterfølgende en handlingsplan. 

”For at opfylde kravet om dokumentation for et behov for halekupering, kræver det, at du gennemgår en række områder i stalden. Og er der steder, der er udfordringer eller problemer, som kan give halebid, skal du lave en handlingsplan, der kan rette op på det. Det skal sikre, at du på sigt kan fjerne behovet for at halekupere. Alle skabeloner, guides og tjeklister ligger på vores hjemmeside og inden længe kommer vi også med en app, som hjælper svineproducenter godt på vej,” siger Christian Fink Hansen.

I videoen ”Hele eller halve haler” er arbejdet med bl.a. risikovurdering og andre tiltag illustreret som et spil.

Årsag til sanktioner

Sanktioner til den sidste tredjedel er i høj grad sket på baggrund af manglende efterlevelse af krav til: 
- løbende skriftlig dokumentation af antal haleskader inkl. alvorsgrad 
- korrekt udarbejdet risikovurdering 
- korrekt udfyldt handlingsplan  

Foruden ovenstående tre punkter er der også givet sanktioner for manglende beskæftigelses- og rodematerialer og manglende overbrusning, som er vigtige i forbindelse med forebyggelse af halebid. 
I tre besætninger blev der givet politianmeldelse, fordi regler om passende behandling af syge og tilskadekomne dyr ikke var fulgt.

”Det er selvfølgelig ikke i orden, at der findes syge og tilskadekomne dyr, som ikke er håndteret korrekt. Også selvom det drejer sig om meget få. Det er heldigvis noget, langt de fleste har styr på, men vi arbejder også målrettet med mere information og hjælp, som kan gøre det nemmere at vurdere syge dyr og behovet for behandling,” siger Christian Fink Hansen.