11. august 2020

Smittebeskyttelse: Har din vognmand rengjort bilen tilstrækkeligt?

Transport af dyr kan flytte smitte fra besætning til besætning. Derfor gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne om rengøring af transportmidler til kvæg og svin.
Når vognmanden henter dyr til slagt, er der en risiko for at bringe smitte med ind på din bedrift. For at forebygge smittespredning af alvorlige sygdomme hos både kvæg og grise, gennemfører Fødevarestyrelsen derfor en kontrolkampagne fra september 2020 til april 2021. Kontrollen vil bestå af en fysisk kontrol af bilerne – både de, der kører indenrigs, og de, der krydser grænsen. De vil blive kontrolleret for synligt snavs og skriftlig dokumentation for rengøring og desinfektion. Kontrollen vil foregå på slagterier, samlesteder og ved rengørings- og desinfektionspladserne i Padborg og Nakskov. 

Du kan selv hjælpe til 

Hver eneste transport af grise og kvæg skal afsluttes med vask og desinfektion af bilen. Den skal derfor være ren, hvis den ankommer til din ejendom uden dyr. Desuden har Landbrug og Fødevarer for år tilbage indført DANISH Transportstandard, som er en frivillig ordning, der skal sikre, at transporter, der krydser grænsen, er tilstrækkeligt rengjorte og desinficerede samt at en eventuel karantænetid overholdes. Brug derfor kun DANISH-godkendte eksportører/transportører ved eksport af dyr. Hvis en transport har været i udlandet forinden afhentning af dyr i din besætning, kan du tjekke køretøjets desinfektionsstatus og eventuel karantænetid på tjekvogn.dk.