1. december 2020

Ny prisprognose: Skal dit budget justeres?

SEGES har udgivet revideret prisprognose for grise. Blandt andet som følge af effekter afledt af COVID-19. Hør erhvervsøkonom Sisse Villumsen Schlægelberger fortæller mere om prognosen i ny podcast fra SEGES Svineproduktion.

2 gange om året udgiver SEGES prisprognoser for blandt andet grise. Onsdag d. 25. november udkom en ekstraordinær prognose, som erstatter prognosen fra september. Det sker som følge af blandt andet konsekvenser afledt af COVID-19 og Afrikansk svinepest i Tyskland.

”Pt. ser vi nogle usikre markedsforhold for både grisekød og smågrise siden seneste prognose,” siger Sisse Villumsen Schlægelberger, økonom i SEGES Svineproduktion, i en ny podcast fra SEGES Svineproduktion.

Den nye prognose er relevant for blandt andet griseproducenter, som skal have budgettet for 2021 klar.

”Selvom prognosen er usikker, kan den give et bedre billede af, hvordan økonomien ser ud til næste år. Vi forventer blandt andet, at den i forvejen meget, meget lave puljenotering vil fortsætte ind i starten af 2021. Og det er vigtigt at tage det med i sine beregninger,” siger Sisse Villumsen Schlægelberger.

Lys for enden af tunnelen

På trods af lave priser i starten af året for smågriseproducenter, som sælger til puljepris, regner Sisse Villumsen Schlægelberger med, at priserne vil stige efter et par måneder.

”Slagtepuklen i Europa skal væk, så der kan komme nye smågrise ind i slagtegrisestalden. Derved kan vi få efterspørgslen på smågrise til at stige – og dermed også prisen,” siger hun.