11. september 2023

Spagnum fra Sverige er varmebehandlet

Bruger du spagnum som rodemateriale til dine grise, er det vigtigt at bruge varmebehandlet spagnum for at undgå indførsel af sygdomme som Afrikansk svinepest via spagnum. Der er én SPF-godkendt producent af varmebehandlet spagnum fra Sverige.

Spagnum, der er SPF-godkendt til brug i danske grisestalde, er varmebehandlet til 70 °C i mindst 1 time. Den varmebehandling, der foretages af spagnummen, og som er til for at forhindre introduktion af sygdommen aviær tuberkulose (fjerkrætuberkulose), er også effektiv mod Afrikansk svinepest (ASF).

Der er én SPF-godkendt producent af varmebehandlet spagnum, RaaTec AB. Råvarerne udvindes i moser i Skåne og Småland, der ligger udenfor ASF-zonen i Sverige. Produkterne sælges bl.a. under navnet "HeatPeat".

Kun varmebehandlet spagnum i DANISH Produktstandard 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ifølge DANISH Produktstandard ikke er tilladt at anvende spagnum, der ikke er varmebehandlet, i danske grisestalde. Grise, der er i kontakt med ikke-varmebehandlet spagnum, kan udvikle aviær tuberkulose.

DANISH Produktstandard har p. t. ikke anerkendt andre spagnum-produkter end de SPF-godkendte. SPF-godkendte spagnum-produkter har et SPF-Sund og L&F-logo med produktionssted 30 på sækken.

SPF-godkendte spagnum-produkter har et SPF-Sund og L&F-logo med produktionssted 30 på sækken.

Årligt audit

L&F SPF-Sund foretager årligt en audit af produktionsanlægget for at sikre, at varmebehandlingen gennemføres korrekt og dermed effektivt dræber smitstoffer – både tuberkulose og Afrikansk svinepest.

Yderligere information

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, kan du kontakte Bjørn Lorenzen, chefkonsulent i SPF-Sund på telefon 61416519 eller mail blo@lf.dk.