12. februar 2024

Ny dyrevelfærdsaftale på plads

Torsdag den 8. februar faldt den nye dyrevelfærdsaftale på plads. Det betyder, at løsdrift bliver fremtiden for danske grise, at der skal laves en omfordelingsordning for at øge antallet af grise med hele haler og at uddannelsesindsatsen skal styrkes i sektoren. Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris glæder sig over, at aftalen er bred.

En afgørende milepæl for dansk griseproduktion 

En bred aftale med deltagelse af regeringen, SF, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet skaber langsigtede rammer og arbejdsro for sektoren i de kommende år, mener formand for sektor for gris i Landbrug & Fødevarer, Erik Larsen.

- Forudsigelige og langsigtede rammevilkår er fuldstændig afgørende for danske griseproducenter. Skal vi planlægge vores produktion til fremtiden, skal vi vide, hvad fremtidens krav er. Vi skal have ordentlig tid til at afskrive eksisterende bygninger og foretage investeringer i nye bygninger, der lever op til nye krav inden for både bæredygtighed og dyrevelfærd. Med en bred politisk aftale om fremtidens dyrevelfærd for danske grise, får vi forudsigelighed og langsigtede rammer. Derfor er jeg meget glad for, at der er landet en bred aftale, siger Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

Tiltag for hele haler og lovpligtig løsdrift

Med den nye dyrevelfærdsaftale gøres det lovpligtigt, at nye farestier bygges, så de er indrettet til løsdrift, og at anvendelsen af kassestier udfases med indførelse af en overgangsordning. Det tillades samtidig, at der kan bruges beskyttelsesbøjler de første dage omkring faring for at beskytte pattegrisene.

Der indføres samtidig en omfordelingsmekanisme, som giver en særlig præmie til producenter, der producerer grise med hele haler. For at øge overlevelsen blandt pattegrise og søer skal der laves en undersøgelse over mulige tiltag for at øge pattegriseoverlevelsen og uddannelseskrav for at øge so-overlevelsen.

Dyrevelfærdsaftalen afspejler sektorens mål for fremtiden

Erik Larsen glæder sig over, at mange af tiltagene i dyrevelfærdsaftalen afspejler sektorens egne mål for udviklingen af dansk griseproduktion, som beskrevet i Vision for fremtidens griseproduktion.

- Der er naturligvis en del ting, jeg havde skrevet anderledes, hvis jeg selv skulle have skrevet den her dyrevelfærdsaftale, og jeg kommer til at være meget opmærksom på, hvordan overgangsordningen for løsdrift udmøntes. Vi skal have en overgangsordning, der tager hensyn til den normale afskrivningstid for en bygning, der er 30 år, så vi sikrer ordentlig tid til afskrivning af de eksisterende stalde. Når det så er sagt, er jeg også meget tilfreds med, at man politisk set har lyttet til, hvor sektoren selv ser, at fremtiden er. Når der lander sådan en aftale her, får vi virkelig at se, hvor værdifuldt det er, at vi som sektor har taget et proaktivt ansvaret og sat os sammen og peget på, hvordan vi mener, at fremtiden skal se ud, siger Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

Europæisk dyrevelfærdsaftale udskudt på ubestemt tid

Mens den danske dyrevelfærdsaftale nu er faldet på plads, er den europæiske dyrevelfærdsaftale udskudt på ubestemt tid. Det betyder, at danske landmænd får yderligere krav, samtidig med arbejdet med at sikre ensartede europæiske krav er gået i stå.

- Vi skal have en europæisk dyrevelfærdsaftale, som giver ensartede krav på tværs af EU. Nu har Danmark taget et skridt frem. Derfor vil jeg gerne opfordre den danske fødevareminister til at arbejde for, at den danske regering under det danske EU-formandskab i 2025 gør det til én af de danske prioriteter, at EU får landet en dyrevelfærdsaftale, der sikrer ens konkurrencevilkår i hele EU. Det er helt afgørende for danske griseproducenter, siger Erik Larsen.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.