26. oktober 2021

'Produktionskoncept smågris' øger effektiviteten hos smågrisene

Øget rentabilitet på 5 kr per smågris hos producenterne i konceptet er et af målene med 'Produktionskoncept Smågris'. Fokus ligger på masser af viden om grise, men også på nye overvågningsmetoder og tæt opfølgning fra rådgiverne.

'Produktionskoncept Smågris' tager de gode erfaringer fra 'Produktionskoncept Slagtesvin' med i smågrisestalden. Målet med projektet er at øge indtjeningen på hver smågris, der bliver produceret, men også samtidig skabe en sikker overgang til en produktion uden brug af medicinsk zink.

Projektet er startet op i 2021 - i første omgang med seks pilotbesætninger. I 2022 udvides gruppen af deltagere med yderligere 30 smågrisebesætninger.

Her på siden kan du læse mere om projektet og følge med i resultaterne. Hvis du ønsker at deltage, så kan du også se hvilke krav, du skal opfylde for at komme med i projektet.

Hvad er 'Produktionskoncept Smågris'? Og kan jeg komme med i projektet?

'Produktionskoncept Smågris' skal skabe øget rentabilitet for dig, som er smågriseproducent. Derfor har vi tilrettelagt et forløb, som du skal følge. Forløbet er sat sammen, så du får:

  • 5 rådgivningsbesøg i løbet af 12 måneder
  • Efter en startperiode sænker de deltagende besætninger indholdet af medicinsk zink i foderet. Først til halv dosis, og til sidst fjernes det helt.
  • Nye metoder til overvågning, eksempelvis af temperatur og sundhed.
  • Mulighed for at visen vejen frem med gode resultater, ideer og inspiration til kommende deltagere.

En hjørnesten i forløbet er konceptets tjekliste, som bruges af rådgivere og dyrlæger i besætningerne. Listen har ca. 100 punkter og gennemgår alle detaljerne i produktionen. Efter gennemgangen aftales typisk 5-10 punkter, som skal ændres for, at effektiviteten kan øges og/eller sikre, at medicinsk zink kan fjernes uden fald i effektiviteten. Listen er opdelt i afsnittene:

  • Tjek før start
  • Klargøring af stald
  • Farestald
  • Daglig pasning
  • Foderlade

Her kan du se de 100 anbefalinger, som 'Produktionskoncept Smågris' bygger på. De vigtigste er placeret på et kort, som på bagsiden giver konkrete råd til, hvordan du kommer i gang. Resten er listet under hver kategori.

Se med: Joachim Glerup Andersen kommer med en anbefaling om overvågning og temperaturmåling
Se med: Joachim Glerup Andersen kommer med en anbefaling om, hvornår du griber ind ved diarré.
Hvordan sikrer du, at grisene får det rigtige foder? Se med, når Peter Jakobsen kommer med eksempler direkte fra staldgulvet.

Vil du være en del af projektet?

Ønsker du at være med i projekt 'Produktionskoncept Smågris', kan du kontakt Joachim Glerup Andersen - på telefon 29398343 eller ved at sende ham en mail på joga@seges.dk.