8. april 2022

L&F Gris notat Nr. 2201

Overstøbte spaltegulve og fastlæggelse af gulvtype i nudrift

Om problemstillingen at ældre slagtegrisestalde, oprindeligt indrettet med fuldspaltegulve, ved overstøbning af del af spaltegulv for at overholde nyt velfærdskrav i 2015, er fejlindtastet i IT- ansøgningssystemet.

Institution: Landbrug & Fødevarer

Forfatter: Bent Ib Hansen

Udgivet: 8. april 2022

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Love og bekendtgørelser, Stalde og Produktionssystemer