15. september 2014

Erfaring Nr. 1411

Elektronisk mærkning af søer i udendørs produktion

Elektronisk mærkning og identifikation af søer i udendørs produktion viser, at man sparer tid ved de daglige registreringer, specielt i faremarken, og at man opnår en sikker identifikation af den enkelte so.

Elektronisk mærkning og identifikation af søer i udendørs produktion giver en sikker og hurtig identifikation af den enkelte so. Erfaringer fra to større økologiske sohold viser, at man sparer tid ved de daglige registreringer hos søerne, og at man opnår en sikker identifikation af den enkelte so. En sikker identifikation er en forudsætning for korrekte resultater i produktionsrapporten. Samlet set vil der derfor være en økonomisk gevinst for producenten ved brug af elektroniske øremærker.

Det er velkendt, at almindelige øremærker kan være yderst vanskelige at aflæse udendørs, fordi jord og snavs danner en sort film på øremærket, hvilket næsten umuliggør den visuelle aflæsning.

Konsekvenserne af dette er dels, at personalet skal bruge lang tid på at foretage aflæsning og registrering af den enkelte so, og dels at der uvilkårligt vil komme flere fejlaflæsninger og dermed fejl i produktionsrapporten. VSP har gennemført en test af et elektronisk øremærke fra Agrisys/NEDAP (EID-22,) samt to typer af læsere hertil: XRS-stavlæser, som forhandles af Trutest, og en håndholdt læser mærket PSION WORKABOUT PRO fra Agrident til aflæsning og afvikling af Pocket Pigs, som er Agrosofts håndholdte software. Testen er udført i to større økologiske sohold. Mærkningen af søerne med de elektroniske øremærker skete holdvis i forbindelse med løbning.

Resultaterne af testen baserer sig primært på de tilbagemeldinger, som der er kommet fra personalet i forbindelse med indfasningen af den elektroniske identifikation. De elektroniske øremærker har vist sig at have en meget god holdbarhed i marken. . Der er ikke observeret tab af de elektroniske øremærker.

Den elektroniske mærkning har derudover vist sig at give en langt hurtigere og mere sikker identifikation af søerne end den visuelle aflæsning af de traditionelle øremærker. Dette baseres primært på, at personalet, med de elektroniske øremærker, har kunnet foretage de rutinemæssige registreringer ved søerne, specielt i faremarken, langt hurtigere end med de visuelle øremærker.

Tidsforbruget er reduceret med mere end 50 %.  Der er derudover sket en betydelig reduktion i antallet af fejl i produktionsrapporten, som må tilskrives en mere sikker identifikation af søerne.

Reduktionen i arbejdstid til aflæsning og et forbedret datagrundlag i produktionsrapporten vil med stor sandsynlighed kunne opveje udgifterne til den elektroniske identifikation. Begge testbesætninger har valgt at fortsætte med den elektroniske mærkning efter testperiodens ophør.

DOWNLOAD

Læs hele Erfaring nr. 1411

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Niels Peter Baadsgaard

Udgivet: 15. september 2014

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Produktionsstyring