18. marts 2015

Erfaring Nr. 1502

Leptospirose kan diagnosticeres på urinprøver fra søer

Leptospirer udskilles med urin, så test af urinprøver kan påvise smitteudskillere. I 3 besætninger blev ca. 50 søer pr. besætning undersøgt. I én besætning var 2/3 af søerne smitteudskillere. Der blev ikke påvist smitte i de to øvrige besætninger.

Real-Time PCR-test på urinprøver fra søer i én besætning viste sig effektiv til påvisning af søer, som udskilte Leptospira pomona. I to andre besætninger, hvor immunohistokemi havde påvist leptospirer af en ukendt serovar i aborterede fostre, blev der ikke påvist leptospirer i urinprøver fra søerne. Real-Time PCR-test af urinprøver er egnet til at identificere smitteudskillere i en besætning, men kan ikke anbefales til at stille en diagnose på dyre- eller besætningsniveau.

Ved udbrud af leptospirose i en besætning er det vigtigt at kende den serovar, som har smittet besætningen. Dette har betydning for valg af vaccine, men vil også give et vink om, hvordan videre smitte kan undgås. Undersøgelsen skulle afklare, om det er muligt at påvise de søer, som udskiller leptospirer, i en besætning hvor søerne var smittede med leptospirer.

Hyppigst stilles diagnosen ”Leptospirose” ved serologi på blodprøver. Ved serologi er der tvivl om grænseværdien for positiv diagnose, og ofte tvivl om hvilken serovar som er årsag til problemerne, da der ofte er titerstigning for flere serovarer på grund af krydsreaktioner. Ved undersøgelse af aborterede fostre med immunhistokemi er diagnosen ”Leptospirose” sikker, hvis der findes leptospirer i materialet, men serovarens identitet kan ikke afklares ved immunhistokemi. Isolation af leptospirer ved dyrkning af materiale med levende leptospirer er besværlig, men det er muligt med sikkerhed at serotype de isolerede leptospirer.

Leptospirose kan være årsag til reproduktionsproblemer. Ved udbrud med L. pomona, som giver abort sent i drægtigheden eller faring med mange dødfødte grise, kan der påvises leptospirer i de aborterede fostre. Udbrud af L. bratislava påvises primært ved serologi, og der er ikke med sikkerhed påvist L. bratislava i fostre. Det er heller ikke afklaret, hvilke symptomer, som er typiske for infektion med L. bratislava . Deciderede udbrud hos svin forårsaget af andre typer end L. pomona og L. bratislava er ikke beskrevet i Danmark. Det kan dog skyldes, at der sjældent er lavet en endelig serotypning af de fundne leptospirer

Ved infektion vil leptospirerne lokalisere sig i nyrerne. Herfra kan der være en meget lang periode med smitteudskillelse i urinen.

Der blev opsamlet urinprøver fra cirka 50 søer pr. besætning i tre besætninger, hvor der tidligere var påvist leptospirer i aborterede fostre. Prøverne blev analyseret ved Statens Serum Institut (SSI) med en teknik (Real-Time PCR), som påviser en gensekvens, som antages at være til stede hos alle leptospirer.

Fra besætningen, hvor det kliniske udbrud af leptospirose med al sandsynlighed var forårsaget af L. pomona, blev der påvist leptospirer i 36 af 55 urinprøver. Der blev ikke blev påvist leptospirer ved undersøgelse af urinprøver fra i alt 101 søer i de to øvrige besætninger.

Real-Time PCR-analysen på urin er relativt dyr at udføre (cirka 200 kr. pr. prøve). Men muligheden for hurtigt at undersøge urinprøver fra mange søer, giver både en god mulighed for at udpege inficerede besætninger, og for at udpege hvilke enkelte søer, som udskiller leptospirer i urinen. En ny opsamling af frisk urin fra disse udskillende søer kan efterfølgende gennemføres, så den langsommelige og komplicerede dyrkning af leptospirer kan igangsættes på urinprøver, som med sikkerhed indeholder leptospirer, hvorved chancen for succes er større.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Flemming Thorup, Svend Haugegaard, Jørgen Skov Jensen

Udgivet: 18. marts 2015

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Reproduktion