10. februar 2016

Erfaring Nr. 1602

Gyllekølings effekt på spaltegulvstemperaturen i farestalde

Gyllekøling havde kun en lille påvirkning af spaltegulvets temperatur i farestierne, som blev ned til 0,7 °C koldere i stierne med gyllekøling.

Erfaringsindsamlingen viste, at det er sandsynligt, at der er en marginal effekt af gyllekøling på spaltegulvets temperatur i farestierne. Den gennemsnitlige temperatur på spaltegulvet blev ned til 0,7 ˚C koldere i stierne med gyllekøling i forhold til stierne uden gyllekøling. Erfaringsindsamlingen blev foretaget i otte farestier med delvist fast gulv, og der blev kølet med 40 W/m2 i stierne med køling, hvilket er en relativt høj kølingseffekt.

Målet med denne erfaringsindsamling var at vurdere, hvorvidt der er behov for en senere undersøgelse af gyllekølings indflydelse på pattegrisenes overlevelse, da underafkøling er en af de hyppigste årsager til pattegrisedødelighed. Med baggrund i den fundne effekt på ned til 0,7 °C koldere spaltegulv vurderes gyllekølingens effekt på pattegrisenes overlevelse at være marginal.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Michael Holm, Rikke Koch Hansen

Udgivet: 10. februar 2016

Dyregruppe: Søer, Pattegrise

Fagområde: Stalde og Miljø