19. september 2016

Erfaring Nr. 1604

Forbruget af tetracyklin kan reduceres i nogle besætninger uden tegn på produktionstab

En undersøgelse i udvalgte besætninger har vist, at tetracyklinforbruget kunne reduceres i 14 ud af 21 besætninger. Resultaterne indikerede, at samtidig smitte med forskellige smitstoffer gjorde det vanskeligere at reducere brugen af tetracyklin.

Formålet med denne undersøgelse var at afklare, om forbruget af tetracyklin kunne reduceres i smågrise- og slagtesvinebesætninger på baggrund af målrettet rådgivning fra den praktiserende dyrlæge om reduktion i tetracyklinforbruget. Hvorvidt det var muligt at reducere forbruget blev vurderet ud fra klinisk effekt, og om der var tegn på tab i produktiviteten på baggrund af opgørelser i E-kontrol.

Besætninger blev udvalgt af praktiserende dyrlæger og 21 besætninger deltog i undersøgelsen.

Resultaterne indikerede, at det var muligt at reducere forbruget af tetracyklin i nogle besætninger uden at se tab af produktivitet eller øget dødelighed i besætningerne. Undersøgelsen blev udført i udvalgte besætninger og er dermed ikke nødvendigvis et udtryk for, hvad der vil være muligt i alle danske svinebesætninger.

Resultaterne indikerede, at muligheden for at reducere forbruget af tetracyklin ved behandling af diarré var størst i besætninger, hvor diarré var forårsaget af ét enkelt sygdomsfremkaldende smitstof.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Claus Hansen, Poul Bækbo

Udgivet: 19. september 2016

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Sundhed/Veterinært