23. december 2016

Erfaring Nr. 1609

En 7 kg gris med forandringer på navlestedet har større risiko for at udvikle navlebrok

Undersøgelsen viste at 7 kg grise med forandringer på navlestedet havde større risiko for at have forandringer på navlestedet ved 30 kg. Kun 1/5 af case-grisene ved 30 kg havde forandringer på navlestedet ≥ 1 cm.

Der blev fundet en sikker sammenhæng mellem forandringer på navlestedet på 7 kg grise og 30 kg grise, således at en 7 kg gris med en forandring på navlestedet havde 17,4 gange større sandsynlighed for også at have en forandring på navlestedet som 30 kg gris.

34 ud af 75 case-grise (udvalgt ved 7 kg) havde forandringer på navlestedet ved 30 kg. 16 af de 34 grise havde endda forandringer på navlestedet som var ≥1 cm. Det svarer til, at 21 % af de 75 grise, der havde forandringer på navlestedet ved 7 kg, havde væsentlige forandringer på navlestedet ved 30 kg.

I denne undersøgelse blev der endvidere gjort nogle interessante observationer hos nogle af case-grisene. De 7 kg case-grise (2 stk.), som havde infektion i sår på navlestedet, havde ved 30 kg udviklet udposninger på navlestedet af væsentlig størrelse (>5 cm). Herudover havde de fire 7 kg grise med større forandringer på navlestedet (>2 cm) også ved 30 kg udviklet udposninger på navlestedet af væsentlig størrelse (>5 cm). Disse forandringer svarede til enten reelt brok (udposninger som kan skubbes tilbage i bughulen) eller knuder (udposninger som ikke kan skubbes tilbage i bughulen), der kan indeholde en byld, cyste, medfødt misdannelse e.l.

Dette er imidlertid en mindre undersøgelse med kun 75 case-grise og 75 kontrolgrise fra 3 besætninger (25 case-grise og 25 kontrolgrise fra hver besætning). Det kræver således yderligere undersøgelser for at afklare, om nogle grise allerede ved 7 kg kan forudsiges at udvikle navlebrok ved 30 kg.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Lotte Skade, Kirsten Pihl

Udgivet: 23. december 2016

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Sundhed