5. januar 2017

Erfaring Nr. 1701

Ingen fravænningsdiarré uden smitstof

Patogen coli (F4/F18) blev fundet ved PCR i 17 ud af 17 undersøgte besætninger med fravænningsdiarré.

Denne undersøgelse kan ikke bekræfte forekomsten af lavpatogen diarre, som er vist i tidligere undersøgelser.

I svineproduktionen ses hyppigt diarre hos grisene inden for de første 3 uger efter fravænning. Oftest kan findes enterotoksigen, Escherichia coli (ETEC), i forbindelse med udbruddet af diarre. Fra tidligere pilotundersøgelser er der fundet besætninger, hvor der i forbindelse med diarre hos grisene ikke kan findes høj forekomst af smitstoffer ved udbruddet. Denne type diarre hos grisene er benævnt ”Lavpatogen diarre”. Diagnosen lavpatogen diarre er foreslået som besætningsdiagnose, når der ved poolet gødningsprøve findes færre end 4,5 log10 kopier af smitstofferne E. coli, Brachyspira pilosicoli og Lawsonia intracellularis. Hidtil er kun gennemført pilotforsøg, der indikerer, at lavpatogen diarre forekommer, men det er ikke nærmere undersøgt, om denne diagnose findes i alle aldersgrupper hos grise.

Formålet med denne undersøgelse var at afklare, hvorvidt der kunne påvises lavpatogen diarre ved udbrud af diarre hos grisene i 17 danske besætninger med forhistorie om diarreproblemer indtil tre uger efter fravænning.

Der blev indsamlet sokkeprøve fra 17 besætninger. Ved udbrud af diarre i disse besætninger blev fundet høj forekomst af E. coli (F4 eller F18), hvilket betyder, at der i ingen af besætningerne blev påvist lavpatogen diarre. Det kan således i denne undersøgelse ikke bekræftes, at der findes forekomst af lavpatogen diarreudbrud i danske smågrisebesætninger indtil tre uger efter fravænning.


Institution: SEGES, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Claus Hansen

Udgivet: 5. januar 2017

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Sundhed