27. januar 2017

Erfaring Nr. 1706

Overbrusningsstrategi i drægtighedsstalde

I drægtighedsstier med små redekasser og elektronisk sofodring anbefales det at overbruse spaltegulvet 1,5 minutter 2 gange i timen i sommerperioden og 1 minut hver anden time i vinterperioden for at sikre god gødningsgennemgang og god skridsikkerhed.

Erfaringer fra en drægtighedsstald med små redekasser og ESF viste, at de testede overbrusningsstrategier ingen effekt havde på hverken skridsikkerhed eller gødningsgennemgang i vinter- og sommerperioden. På baggrund af resultaterne anbefales det derfor at overbruse 1,5 minutter 2 gange i timen i sommerperioden (april-september, klokken 8-20) og 1 minut hver anden time om vinteren (oktober-marts, klokken 9-15).

Formålet med afprøvningerne var at undersøge effekten af forskellige overbrusningsstrategier på skridsikkerhed og gødningsgennemgang i stier til løsgående drægtige søer i både en vinter- og en sommerperiode.

Følgende grupper indgik i erfaringen:

Sommerperioden  Vinterperioden 
Gruppe 1: 1,5 minutter - 2 gange i timen  Gruppe 1: 2 minutter - hver anden time 
Gruppe 2: 3 minutter - 1 gang i timen Gruppe 2: 1 minut - hver anden time 
Gruppe 3: 6 minutter - 1 gang i timen  Gruppe 3: 1 minut - 2 gange i timen 

Institution: SEGES

Forfatter: Lisbeth Ulrich Hansen, Nadia Jakobsen

Udgivet: 27. januar 2017

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Stalde og Miljø