5. april 2017

Erfaring Nr. 1709

Afprøvning af Dynamic Multistep i kombination med LPC Ventilatorer fra SKOV A/S

Ved anvendelse af Dynamic Multistep med 3 stk. jævnstrømsmotorer fra SKOV A/S var elforbruget til ventilation i en slagtesvinestald 3,6 kWh/gris. Ved brug af 4 stk. jævnstrømsmotorer og Dynamic Multistep kunne elforbruget reduceres til 2,9 kWh/gris.

Firmaet SKOV A/S har lanceret LPC lavenergiventilatorer, baseret på jævnstrømsmotorer sammen med ventilationsprincippet Dynamic Multistep. Formålet med denne afprøvning var at klarlægge besparelsen i elbruget ved anvendelse af LPC-ventilatorer i kombination med reguleringsprincippet Dynamic Multistep i forhold til reguleringsprincippet Multistep med traditionelle DA600-3 ventilatorer.

Afprøvningens resultater viste et elforbrug pr. produceret slagtesvin på henholdsvis 3,6 kWh ved tre stk. LPC-12 ventilatorer (periode 1) og 2,9 kWh ved fire stk. LPC-11 ventilatorer (periode 2) sammen med Dynamic Multistep. I kontrolsektionen med Multistep princippet var elforbruget pr. produceret slagtesvin 5,2 (periode 1) og 5,3 kWh (periode 2). Ved at benytte fire stk. LPC-11 ventilatorer i stedet for tre stk. LPC-12 ventilatorer var der dermed en energibesparelse, som skal modregnes investeringsomkostningen til én ekstra udsugningsenhed. I den konkrete case kan energibesparelsen betale en investeringsomkostning på ca. 10.000 kr. til én ekstra udsugningsenhed.

Afprøvningen blev gennemført i to identiske og parallelt liggende sektioner i en slagtesvinestald med i alt seks sektioner. Der var 24 stier i hver sektion, som var indrettet med 1/3 fast gulv og 2/3 spaltegulv. Der var i stalden diffust luftindtag samt supplerende luftindtag i loftet. Slagtesvinene blev fodret med vådfoder, som blev tildelt restriktivt i langkrybbe mellem hver anden sti.

Afprøvningen blev gennemført i to perioder. I periode 1 var de oprindelige fire stk. DA600-3 udsugningsenheder udskiftet med tre jævnstrømsmotorer type DA600-LPC12 i en forsøgssektion. Denne afprøvning forløb fra april til april året efter. I periode 2 blev der indsat fire jævnstrømsmotorer type DA600-LPC11 i forsøgssektionen, som blev afprøvet i perioden fra august til september året efter. 


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Anders Leegaard Riis, Erik Damsted, Kasper Balslev Sørensen

Udgivet: 5. april 2017

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Stalde og Miljø