7. september 2017

Erfaring Nr. 1714

Erfaringer med produktion af slagtesvin opdrættet uden brug af antibiotika (OUA)

Erfaringer fra de første danske besætninger, der har produceret slagtesvin opdrættet uden antibiotika (OUA), viser, at dette er muligt for en del af produktionen. Det kræver en målrettet indsats samt en merpris, der kan dække de øgede omkostninger.

Det er muligt at gennemføre produktion af antibiotika-ubehandlede slagtesvin som en del af produktionen.

I eksisterende svineproduktioner kan 20-30 % af grisene produceres uden, at de på noget tidspunkt er behandlet med antibiotika. Forudsætningen er, at besætningerne må have en høj sundhedsstatus, og at både ejere og medarbejdere har vedvarende og konsekvent fokus på dyrene (ingen standardløsninger) og på et højt hygiejneniveau og en god intern smitteafbrydelse (100 % alt ind – alt ud drift). 

På baggrund af spirende forbrugerønsker, specielt i USA, er der i løbet af 2015 indsamlet erfaringer med produktion af antibiotika-ubehandlede slagtesvin (opdrættet uden antibiotika = OUA) i to sohold med fire tilknyttede slagtesvinehold.

I takt med, at både de involverede besætninger samt nye besætninger prøver forskellige tiltag til at understøtte OUA produktion og derved får erfaringer med, hvad der virker, må det forventes, at produktionskonceptet kan optimeres, så der opnås en højere succesrate (højere andel af produktionen som OUA slagtesvin).


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Poul Bækbo

Udgivet: 7. september 2017

Dyregruppe: Søer, Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Sundhed