3. januar 2018

Erfaring Nr. 1801

EN ”GØDEVÆG” på spaltegulvet I DRÆGTIGHEDSSTIER MED ESF KAN MINDSKE AREALET MED GØDNING

En ”gødevæg” er testet i et forstudie for at vurdere, om drægtige søers gødningsafsætning i en ESF-sti kan begrænses til 1/3 af spaltegulvsarealet. Resultatet var lovende, og gødevægge kan overvejes i fremtidigt stidesign - også til grise i vækst.

”Gødevægge” placeret på spaltegulvet i aktivitetsområdet i drægtighedsstier med ESF har vist lovende resultater i en lille forundersøgelse baseret på fire hold søer. Søerne afsatte primært gødning på den del af spaltegulvet, hvori gødevæggen var placeret. Den tredjedel af spaltegulvsarealet, der var længst væk fra gødevæggen var helt fri for gødning. Gødevægge synes derfor relevante i kommende forsøgsaktiviteter, for at skabe afklaring af, om det er et virkemiddel, som kan reducere ammoniakfrigivelsen fra staldrummet, mindske arbejdsforbruget samt forbedre bensundheden i kraft af bedre skridsikkerhed.

En ”gødevæg” blev placeret på spaltegulvet i hver af fire forsøgsstier. I et område tæt omkring gødevæggen var gulvet blevet fræset for at øge skridsikkerheden.  Målet var at skabe en afgrænset gødezone omkring en gødevæg, for derigennem at koncentrere søernes gødningsafsætning på et mindre område af spaltegulvet.

Hvis man kan give soen mulighed for at være beskyttet mod stifæller, når den gøder, kan det måske øge andelen af gødningsafsætningssituationer på et specifikt område. Hvis der samtidig er mere skridsikkert end andre steder i stien, kan det ydermere motivere soen til at gå hen i et ”beskyttet og skridsikkert gødeområde”. En fritstående væg vil kunne yde denne beskyttelse i et ellers stort og åbent gødeareal.

Formålet var derfor at gennemføre en forundersøgelse med brug af gødevægge placeret på et skridsikkert underlag på spaltegulvet.

Gødevægge antages at kunne være relevante i storstier til ikke alene til søer, men også til grise i vækst, hvor flokstørrelse/totalareal og stiindretning muliggør en placering af en fritstående gødevæg.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lisbeth Brogaard Petersen, Lisbeth Ulrich Hansen

Udgivet: 3. januar 2018

Dyregruppe: Drægtige søer

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer