31. januar 2018

Erfaring Nr. 1802

Totalbedøvelse af pattegrise ved kastration

Totalbedøvelse ved injektion vurderes som uegnet til bedøvelse af pattegrise ved kastration under danske produktionsforhold. Dette blev påvist ved en undersøgelse af tre bedøvelsescocktails.

En undersøgelse i en dansk produktionsbesætning, hvor 55 grise med en alder på fire dage blev totalbedøvet med én af tre forskellige bedøvelsescocktails viste, at totalbedøvelse var vanskelig at håndtere under danske produktionsforhold, da der kræves en tæt overvågning af grisene under bedøvelsen for at kunne kastrere grisene ved en maksimal bedøvelseseffekt og for at kunne opretholde en stabil legemstemperatur (hverken for varm eller for kold) hos den enkelte gris. Derudover var bedøvelsen afhængig af forholdet mellem dosissen af præparatet og grisens vægt, og selv en lille over- eller underdosering af bedøvelsen i forhold til grisens vægt forøgede eller reducerede effekten af bedøvelsen markant.

15 grise blev bedøvet ad gangen, svarende til fem grise pr. bedøvelsescocktail. Efter hver omgang blev dosissen for de tre bedøvelsescocktails justeret, for at den lavest mulige bedøvelsescocktail til grisene kunne fastsættes. Senest tre timer efter injektionen med en bedøvelsescocktail blev grisene aflivet, da ikke alle bedøvelsesmidlerne er godkendt til produktionsdyr, der skal anvendes til konsum.

For alle totalbedøvede grise var bedøvelsestiden uanset bedøvelsescocktails meget lang (2,2-3 timer). Endvidere udviste flere af grisene afværgereaktioner ved kastration, som tydede på en utilstrækkelig smertedækning.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om totalbedøvelse af grise ved kastration kan anvendes under danske produktionsforhold samt at identificere de bedst egnede bedøvelsescocktails ud af tre undersøgte.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lotte Skade, Charlotte Sonne Kristensen, Peter Raundal

Udgivet: 31. januar 2018

Dyregruppe: Pattegrise

Fagområde: Sundhed