20. december 2018

Erfaring Nr. 1810

Opnå et foderforbrug på 2,5 FEsv

SEGES Svineproduktion har besøgt syv besætninger, som alle har det til fælles, at de har et stabilt lavt reference foderforbrug (30 til 110 kg) under 2,62 FEsv pr. kg. Få deres gode råd her.

Landsgennemsnittet viser, at der stadig er stor forskel mellem de bedste 25 % af svineproducenterne og resten, når det gælder foderforbruget. Men hvad gør de bedste 25 % af slagtesvineproducenterne anderledes, for at holde et stabilt lavt foderforbrug? Det har SEGES Svineproduktion undersøgt.

”Foderet udgør ca. 70 procent af produktionsomkostningen til produktion af et kg gris. Et lavt foderforbrug har altid været en af forudsætningerne for en god bundlinje. Derfor har vi interviewet syv slagtesvineproducenter for at høste af deres erfaringer, så det også kan komme andre producenter til gode,” fortæller seniorkonsulent i SEGES Svineproduktion Malene Jørgensen. 

Høj rumtemperatur og hjemmeblandet foder

I de syv besætninger har der været flere fællesnævnere, som til sammen kan danne grundlag for den høje foderudnyttelse.

”Besætningsejerne har uafhængigt af hinanden peget på flere væsentlige ting, som de mener, danner grundlag for det lave foderforbrug. Deres erfaringer har vi samlet, så du kan hente tips og tricks, som kan implementeres i netop din besætning,” fortæller seniorkonsulent i SEGES Svineproduktion Joachim Glerup Andersen.

En af de ting hovedparten af de interviewede besætningsejere fremhævede, var, at de havde en staldtemperatur højere end anbefalingerne. Og så fortalte seks ud af syv af besætningsejerne, at de arbejder med hjemmeblanding af foder med fokus på fin formaling.

Du kan se den samlede liste med fællesnævnere og citater fra de syv besætninger i Erfaring 1810.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Malene Jørgensen, Joachim Glerup Andersen, Else Vils

Udgivet: 20. december 2018

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Management