6. april 2021

Erfaring Nr. 2102

Møllens strømforbrug som indikation for formalingsgrad

Denne indledende pilottest tyder på, at logning af møllens strømforbrug vil kunne anvendes til udvikling af intelligent styring af formalingsgraden. Der er behov for en længerevarende test med flere data, før det kan udvikles.

Strømforbruget til formaling var stigende med finere formalingsgrad. Dermed er der grundlag for længerevarende tests med henblik på at udvikle et intelligent system til styring af formalingsgraden. 

På skivemøllen steg strømforbruget 0,42 kWh med gamle sliddele og 0,27 kWh med nye sliddele ved at gå fra formaling 60 til 80 % under 1 mm. 

På hammermøllen steg elforbruget 0,25 kWh ved at skifte fra gamle til nye sliddele. Til gengæld blev formalingsgraden finere, idet andelen af partikler under 1 mm blev øget fra 55 til 65 %. 

Der er gennemført en indledende pilottest med henblik på at vurdere, om ændringer i møllens strømforbrug vil kunne anvendes til overvågning af formalingsgraden. 


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Else Vils

Udgivet: 6. april 2021

Dyregruppe: Alle

Fagområde: Ernæring