30. juli 2021

Erfaring Nr. 2105

VACCINATION MED COLIPROTEC® F4/F18 MOD FRAVÆNNINGSDIARRÉ – ERFARINGER FRA 32 DYRLÆGER

32 dyrlæger har beskrevet deres erfaringer med vaccinen Coliprotec® F4/F18 mod E. coli-associeret fravænningsdiarré. Dyrlægerne tilkendegiver varierende grad af effekt, men konkluderer, at vaccinen, sammen med andre tiltag, ses som et godt værktøj til at reducere fravænningsdiarré og nedsætte antibiotikaforbruget.

Diarré hos de fravænnede smågrise er en daglig udfordring for dyrlæger og svineproducenter. Med udfasningen af medicinsk zink er der i høj grad behov for redskaber og midler, som kan mindske problematikken samt konsekvenserne ved ophøret. 

I en spørgeskemaundersøgelse, udsendt til 173 praktiserende svinedyrlæger, tilkendegav 32 dyrlæger (svarprocent: 18,5) deres erfaringer med Coliprotec® F4/F18-vaccinen. Svarene viser, at de praktiserende dyrlæger ordinerer og afprøver vaccination med F4/F18 sammen med deres landmænd både i farestalden og efter fravænning. Vaccinen bruges hovedsageligt i de besætninger, der oplever problemer med høj dødelighed, et forhøjet antibiotikaforbrug eller har F4/F18-positive laboratorieresultater.

Lidt under halvdelen af de adspurgte dyrlæger ordinerede Coliprotec® F4/F18-vaccinen. Overordnet set oplevede dyrlægerne, at vaccinen har en gavnlig effekt mod fravænningsdiarré. Dog påpegede flere, at vaccinen ikke kan stå alene i forhold til at forebygge fravænningsdiarré. Andre vigtige parametre såsom fodring, hygiejne og management har også stor betydning for at opnå den bedste fravænning for grisene og reducere forekomsten af fravænningsdiarré. En del af de adspurgte dyrlæger oplevede en manglende til varierende effekt af vaccinen. I de tilfælde, hvor de adspurgte dyrlæger ikke ordinerede vaccinen, var årsagen netop den varierende effekt, men også en højere omkostning sammenlignet med en antibiotikabehandling.

Nogle af dyrlægerne mente, at vaccinen er et godt værktøj mod fravænningsdiarré og specielt et godt alternativ, når den medicinske zink skal udfases. Det skal dog stadig ses i sammenhæng med de økonomiske overvejelser i forhold til f.eks. antibiotika.

E. coli-fravænningsdiarré er et hyppigt problem hos grise de første uger efter fravænning. Coliprotec® F4/F18 er på nuværende tidspunkt den eneste vaccine, der markedsføres til brug mod E. coli-associeret fravænningsdiarré på det danske marked. Coliprotec® F4/F18 er en oral vaccine (indgives via munden), som aktivt immuniserer grisen mod F4- og F18-positive E. coli. Vaccinen tildeles til grisene, når de er cirka 18 dage gamle, med henblik på at reducere forekomsten af moderat til alvorlig fravænningsdiarré i inficerede grise. Dette gør, at udskillelsen af F4- og F18-positive E. coli reduceres. Hver vaccinedosis indeholder levende ikke-sygdomsfremkaldende F4-positive samt F18-positive E. colibakterier, omkring 100 millioner af hver. I 2020 blev der ordineret cirka 1.250.000 doser af vaccinen Coliprotec ® F4/F18, hvilket vil sige, at cirka 4 % af de danske smågrise blev vaccineret med vaccinen.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Marianne Viuf Agerlin, Karina Skadborg

Udgivet: 30. juli 2021

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Sundhed

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.