30. december 2021

Erfaring Nr. 2108

Optimer din slagtegriseproduktion ved at kende grisens historik

Forudsigelse af daglig tilvækst på individniveau i slagtegrisestalden er mere præcis ved inddragelse af grisens historik end ved brug af indgangsvægten i slagtegrisestalden alene.

Eksisterende data viser, at den daglige tilvækst på individniveau i slagtegrisestalden kan forudsiges mere præcist ved inddragelse af grisens kombinerede historik i fare- og smågrisestald, eller baseret på daglig tilvækst i farestalden alene, end ved kun at bruge indgangsvægten i slagtegrisestalden. De variable, der har størst betydning for forudsigelse af tilvækst i slagtegrisestalden, er i prioriteret rækkefølge:

  • daglig tilvækst i farestalden
  • indgangsvægt i slagtegrisestalden
  • fravænningsvægt
  • alder ved fravænning
  • daglig tilvækst i smågrisestalden

Formålet var at undersøge, om individets historik i fare- og smågrisestald kunne give bedre grundlag for at prædiktere tilvæksten i slagtegrisestalden end vægten ved indgang i slagtegrisestalden alene. Endvidere var formålet at identificere de parametre i grisens liv, der var mest betydende for prædiktion af tilvæksten i slagtegrisestalden.

Resultaterne indikerede, at en sortering af grisene ved indsættelse kunne ske med en mere præcis viden om grisens vækstpotentiale end den nuværende praksis, hvor grisene primært sorteres efter størrelse eller vægt ved ankomst til slagtegrisestalden. Herved understøttes hypotesen om, at viden om individets historik i fare- og smågrisestalden kan optimere produktiviteten i slagtegrisestalden. 

Denne erfaring er en baggrundserfaring. Eksisterende individdata fra 5.079 grise i 7 besætninger analyseres, og resultaterne anvendes som en forundersøgelse til en efterfølgende afprøvning, hvor grise følges på individniveau fra fødsel til slagtning med henblik på at kunne forudsige forventet tilvækst i slagtegrisestalden samt inddele grisene efter forventet vækstpotentiale allerede ved indsættelse.


Institution: SEGES Gris

Forfatter: Katarina Nielsen Dominiak

Udgivet: 30. december 2021

Dyregruppe: Vækstgrise

Fagområde: Produktionsstyring