10. juni 2013

Meddelelse Nr. 968

Brug af en to-trins ammeso til små nyfødte pattegrise

Sammenligning af en mindsteamme og en to-trins ammeso til grise med en vægt mellem 600 gram og 1 kg viste, at en to-trins ammeso godt kan passe små pattegrise. Der var tegn på, at to-trins ammesøerne hyppigere udviklede farefeber end mindsteammerne.

Afprøvningen skulle afklare, om en to-trins ammeso er lige så god til at passe små pattegrise som en mindsteamme. Der var ikke statistisk sikker forskel på antal grise ved udvejning eller på den daglige tilvækst for små pattegrise hos henholdsvis mindsteammer og hos to-trins ammesøer.

Afprøvningen blev gennemført i to besætninger og omfattede i alt 22 gentagelser. I hver gentagelse blev 24 små pattegrise tilfældigt fordelt til henholdsvis en mindsteamme og til en to-trins ammeso, efter at de havde optaget råmælk hos deres egen mor. Pattegrisene blev vejet ud af forsøget henholdsvis 8 og 17 dage senere.

Små pattegrise med en fødselsvægt under 1 kg har større risiko for at dø af sult end større pattegrise, som vejer over 1 kg ved fødsel. Det anbefales derfor at lægge de små pattegrise til en mindsteamme. Mindsteammen er en sund ung so, der har faret for cirka 12 timer siden, og som har et let tilgængeligt yver. Der er imidlertid ikke altid en egnet mindsteamme tilgængelig i besætningen. Et alternativ er så at lægge de små pattegrise til en to-trins ammeso. Hos en to-trins ammeso fravænner første-trinssoen sine grise og modtager et kuld grise, som er 4-8 dage gamle. To-trins ammesoen afleverer 4-8 dage gamle grise til første-trins-soen og modtager så de nyfødte grise, når de har optaget råmælk. Her skal to-trins ammesoen opfylde kriterierne for en mindsteamme ved at være sund og have et tilgængeligt yver, men har faret 4-8 dage tidligere.

Der var numerisk flere tilfælde af farefeberbehandling hos to-trins ammesøerne. Der var samtidig 2 to-trins ammesøer, der udgik af afprøvningen før tid, fordi de ikke kunne passe pattegrisene.  Alle mindsteammer gennemførte afprøvningen.

Afprøvningen blev gennemført i besætninger, hvor pattegriseoverlevelsen i gennemsnit var cirka 90 i gennemsnit for alle grise. Ved denne gennemsnitsoverlevelse forventes en overlevelse på 70 pct. for de små pattegrise. I stedet passede ammesøerne i gennemsnit 86 pct. af de tillagte små pattegrise, hvilket var betydeligt bedre end forventet. Det kan ikke udelukkes, at der vil være forskel mellem grupperne, hvis afprøvningen blev gennemført i besætninger, hvor overlevelsen for små grise var de forventede 70 pct. hos mindsteammen. Derfor må det anbefales at anvende en traditionel mindsteamme til små pattegrise, når dette er muligt. Ellers vil en to-trins ammeso være et godt alternativ.

TILSKUD

Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har aktivitetsnr: 053-400975 samt journalnr.: 3663-U-11-00183

 Støtte fra Fødevareministeriet og EU


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Flemming Thorup

Udgivet: 10. juni 2013

Dyregruppe: Pattegrise, Søer

Fagområde: Reproduktion