20. december 2013

Meddelelse Nr. 992

Mavesår kan opstå indenfor få uger og afhele indenfor få uger

Mavesår hos grise i vækst kan udvikle sig hurtigt. Men en bedring af mavesundhed kan også ske hurtigt. Et skift til et groft formalet melfoder forbedrede mavesundheden signifikant allerede efter to uger hos de fleste grise i forsøget.

Mavesår kan udvikles over få uger, hvis grisene fodres med meget fint formalet og pelleteret foder. Men en forbedring af mavesundhed kan også ske hurtigt. Et skift fra fint formalet pelleteret foder til groft formalet melfoder forbedrede mavesundheden signifikant allerede efter to uger hos de fleste grise i forsøget.

Foderets struktur har stor betydning for grisens mavesundhed. Forsøget viste, at hvis grise i vækst skifter fra melfoder til pelleteret foder, der har en meget fin struktur, så udvikler næsten alle grise maveforandringer i løbet af få uger. Efter fire uger havde 95 % af grisene mavesår eller ar efter mavesår. Fodring med pelleteret foder varede i fem uger.  Efter 5 uger på fint formalet og pelleteret foder skiftede grisene til et groft melfoder. Dette forbedrede mavesundheden markant efter få uger.

To uger efter skift til groft formalet foder faldt forekomsten af grise med mavesår eller ar efter mavesår fra 95 % til 43 %. Forekomsten af mavesår og ar lå på dette niveau i den resterende del af forsøget, og skyldes primært forekomst at ardannelser forbliver i lang tid.

Den hvide del af grisens mave omkring spiserørets indmundning er sårbar. I dette område kan der udvikles mavesår, især hvis foderet har en meget lille partikelstørrelse. For at undersøge hvor hurtigt et mavesår opstår/heler op blev en større gruppe grise fodret med det samme foder og en delmængende af grisene blev slagtet hver uge. Formålet var at følge udvikling af mavesår og senere heling af mavesår. For at sikre at grisene ikke havde udviklet mavesår i smågriseperioden, blev forsøgsgrisene fodret med melfoder i smågriseperioden.

Undersøgelsen har belyst effekt af foderstruktur i to yderpunkter. Foderforbrug og foderudnyttelse blev ikke undersøgt. Grise med høje maveindeks havde en lavere tilvækst. En visuel vurdering af grisene kunne ikke afsløre hvilke grise, der havde alvorligt mavesår. Påvisning af blod i gødning og pepsinogen A i serum havde kun ringe sammenhæng med mavesundheden, disse test kan derfor ikke anbefales som diagnostiske test for mavesår.

 

 

Tilskud

Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktprogram og har Projekt ID: 079-420040 samt journalnr.: 3663-U-11-00181


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Elisabeth Okholm Nielsen, Svend Haugegaard, Lisbeth Jørgensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 20. december 2013

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise

Fagområde: Ernæring, Sundhed/Veterinært