31. januar 2014

Meddelelse Nr. 993

Fordøjelighed af soja- og rapsprodukter hos smågrise

Et fordøjelighedsforsøg med smågrise med syv soja- og rapsproteinprodukter har dannet baggrund for opdatering af fodermiddeltabellen. Proteinfordøjeligheden for HP 300, Vilosoy, AlphaSoy PIG 530, Imcosoy og EP 100 er nedjusteret.

Et fordøjelighedsforsøg har vist, at den standardiserede ileale fordøjelighed af råprotein i afskallet sojaskrå var den samme som angivet i Videncenter for Svineproduktions fodermiddeltabel (88,0 %). De øvrige hovedresultater findes i nedenstående tabel. 

Standardiseret ileal fordøjelighed af råprotein i HP 300, Vilosoy, AlphaSoy PIG 530, Imcosoy, afskallet sojaskrå, Scanola rapskager og EP100 ved smågrise1.

 Produkt
 HP 300 Vilosoy  AlphaSoy PIG 530  Imcosoy  Afskallet sojaskrå  Scanola rapskage  EP 100 
Proteinfordøjelighed, % 89,9a 85,2abc 86,2ab 82,2bc 88,0ab  79,5c  70,6d 
Middelværdier med forskellige bogstaver er statistisk sikker forskellige (P < 0,05).
1 Data angivet i tabellen er least square means af hver 15 observationer.

 

Fordøjelighedsforsøget var designet og dimensioneret, så de fundne standardiserede ileale fordøjeligheder af råprotein og aminosyrer for soja- og rapsproteinprodukterne kunne implementeres med de numeriske værdier i fodermiddeltabellen. Det var ikke formålet med forsøget at udtale sig om produktivitet og diarréforekomst, og resultaterne siger derfor intet om forventninger til produktivitet eller effekt af produkter overfor fx fravænningsdiarré i praksis.

Der blev foretaget en samlet analyse af udviklingen i standardiseret ileal fordøjelighed af råprotein for henholdsvis soja- og rapsproteinprodukter med stigende alder på grisene, og for begge produkttyper viste dette, at den standardiserede ileale fordøjelighed af råprotein stiger med alderen. Forsøget var dog ikke designet til at undersøge, hvordan denne udvikling var for hvert enkelt soja- og rapsproteinprodukt, hvilket der heller ikke endnu er basis for på baggrund af andre publicerede forsøg. 

Ved optimering af foder betyder de ændrede værdier for standardiserede ileale fordøjeligheder af råprotein og aminosyrer, at der vil skulle anvendes lidt højere iblandingsprocenter af sojaproteinprodukterne (og en noget højere iblandingsprocent af EP 100), for at opnå det ønskede niveau af st. ford. råprotein pr. FEsv. 

For rapskage og sojaskrå er de nye tabelværdier for aminosyre- og proteinfordøjeligheder fremkommet ved at vægte de nye tal med 1/3 og de eksisterende tabelværdier med 2/3. 

Fordøjelighedsforsøget er udført med tarmfistulerede smågrise i vægtintervallet 9,3 til 19,5 kg på University of Illinois, Department of Animal Sciences, Urbana-Champaign, USA, hvor de standardiserede ileale fordøjeligheder af råprotein og aminosyrer samt den tilsyneladende fordøjelighed af organisk stof ved enden af tyndtarmen er bestemt for følgende soja- og rapsproteinprodukter: HP 300, Vilosoy, AlphaSoy PIG 530, Imcosoy, afskallet sojaskrå, Scanola rapskage samt EP 100. Fordøjelighedsforsøget blev suppleret med bestemmelser af EFOSi for foderblandingerne med henblik på at sammenligne de fundne EFOSi-resultater med den tilsyneladende ileale fordøjelighed af organisk stof.

Tilskud

Projektet har fået tilskud fra Hamlet Protein A/S, Dansk Vilomix A/S og Svineafgiftsfonden. Aktivitetsnr.: 051-400870.

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Thomas Sønderby Bruun, Jens Vinther, Niels Morten Sloth, Per Tybirk

Udgivet: 31. januar 2014

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring