4. juni 2015

Meddelelse Nr. 1030

Forskel i firmablandinger til smågrise 2014/2015

En afprøvning af smågrisefoder indkøbt i 2014/2015 viste stor forskel i produktionsværdien. Foder fra DLG havde den ringeste værdi og var statistisk sikkert forskellig fra alle øvrige grupper. Kontrolfoder og foder fra Hedegaard Agro klarede sig bedst.

En afprøvning af firmablandinger til smågrise indkøbt i 2014/2015 viste stor forskel i produktionsværdien imellem foder fra de enkelte firmaer. Forskellen i produktionsværdien var større end set i tidligere firmaafprøvninger.

Beregnet ved samme foderpris havde foderet fra DLG en signifikant lavere produktionsværdi end foderet fra de andre firmaer samt kontrolgruppen. Den faktiske indkøbspris på DLG-foderet skulle have været betydeligt lavere for at godtgøre den lavere produktivitet.

I de to øvrige grupper, der opnåede signifikant lavere produktivitet end kontrolfoderet, ATR Landhandel og Himmerlands Grovvarer, var foderet indkøbt til så lave priser, at det mere end opvejede den lavere produktivitet, og foder fra disse to firmaer ville derfor have givet en bedre produktionsøkonomi end kontrolfoderet.

Foderet fra Hedegaard Agro, der viste samme produktionsværdi som kontrolfoderet, ville ligeledes give en bedre produktionsøkonomi på grund af en lavere faktisk pris. Foderet fra Brdr. Ewers gav en produktionsværdi, der ikke var statistisk anderledes end kontrolfoderet, men grundet en højere indkøbspris ville dette foder give en lavere produktionsøkonomi end kontrolfoderet.

Firmablandingerne, der indgik i denne afprøvning, var indstillet af firmaerne ud fra enkelte krav opstillet af Videncenter for Svineproduktion i relation til indhold af næringsstoffer og tilsætningsstoffer. Der indgik en fravænningsblanding samt en smågriseblanding fra hvert firma.

Der var ringere overensstemmelse i de kommercielle blandinger mellem det analyserede indhold af FEsv ud fra EFOSi-analysen samt både det deklarerede FEsv og FEsv beregnet ud fra deklareret i-faktor end set i tidligere firmaafprøvninger og kontrolrunder.

Ved analyse blev der generelt fundet et lavere indhold af aminosyrer end deklareret i firmablandingerne. I kontrolfoderet blev der ved analyse fundet det deklarerede indhold af både energi og aminosyrer.

Alle blandinger var pelleterede og fravænningsblandingerne var tilsat 2.500 ppm zink.


Forfatter: Jesper Poulsen, Lea Hübertz Birch Hansen, Jens Vinther

Udgivet: 4. juni 2015

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring