8. juni 2015

Meddelelse Nr. 1031

Rapskage forringer produktiviteten hos både smågrise og slagtesvin

Foder med 7,5 % rapskage gav en lavere foderoptagelse og daglig tilvækst hos smågrise og en forringet foderudnyttelse hos slagtesvin i forhold til foder uden rapskage.

Afprøvningen viste, at iblanding af 7,5 % rapskage i foder i hele perioden fra 12 til 106 kg gav ringere produktivitet målt i både smågrise- og i slagtesvineperioden. Daglig tilvækst og foderoptagelse var lavere for smågrise, der fik rapskage i foderet i forhold til uden, og slagtesvin havde en forringet foderudnyttelse ved iblanding af 7,5 % rapskage i foder i forhold til uden.

Der var for smågrise ikke statistisk sikker forskel på foderudnyttelsen uanset iblanding af rapskage i foderet eller ej, og for slagtesvin var kødprocenten heller ikke påvirket.

Der var for slagtesvin ikke statistisk sikker forskel i produktionsværdien pr. stiplads pr. år ved fodring med 12 % rapskage i sammenligning med ingen rapskage. Det tyder derfor på, at når grise har fået rapskage som smågrise, går det ud over deres produktivitet som slagtesvin, hvis de fortsætter med at få rapskage i foderet (7,5 % rapskage fra 32 kg). Slagtesvin kan derfor bedre tåle at få en højere mængde rapskage i en kortere periode (12 % rapskage fra 62 kg).

For at opnå samme økonomiske resultat pr. stiplads skal en foderblanding med 7,5 % rapskage til smågrise være ca. 7 kr. billigere pr. 100 kg end en sojaskråfoderblanding. For slagtesvin skal en foderblanding med 7,5 % rapskage være ca. 4 kr. billigere pr. 100 kg.

Kan iblandingen af rapskage varieres gennem slagtesvineperioden, vil det være fornuftigt at bruge store mængder af rapskage i slutningen af vækstperioden for at bremse foderoptagelse og daglig tilvækst.

Der var ikke forskel i behandlingsdage for diarré for smågrise og slagtesvin, uanset om grisene fik rapskage i foderet eller ej.

Effekten af iblanding af henholdsvis 7,5 % rapskage fra en vægt på 12 kg eller 12 % rapskage fra 62 kg i foder i forhold til en blanding uden rapskage blev undersøgt på grisenes produktivitet. Indtaget af rapskage var ens i begge grupper, der havde fået rapskage. Forskellen mellem grupperne var, at grisene fik foder med rapskage på forskellige tidspunkter i deres vækstperiode. Der blev ikke analyseret indhold af glucosinolat i det anvendte rapskage.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Dorthe K. Rasmussen, Hanne Maribo

Udgivet: 8. juni 2015

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin

Fagområde: Ernæring