10. juni 2015

Meddelelse Nr. 1032

Økonomisk beregning af omkostningen ved en national PRRS-sanering

Den totale omkostning forbundet med at sanere Danmark for PRRS over en 5-års periode vurderes at være ca. 891 mio. kr.

Den totale omkostning forbundet med at sanere Danmark for PRRS over en 5-års periode vurderes at være ca. 891 mio. kr. Dette dækker over ca. 142 mio. kr. til planlægningen, overvågningen og styringen af en national sanering samt ca. 749 mio. kr. til driftstab og saneringsomkostninger for besætninger. Efter år 5 kommer der en udgift på ca. 21 mio. kr./år forbundet med overvågning og opretholdelse af national frihed for PRRS. Derudover kommer tabt indtjening for slagterierne, når der kan slagtes ca. 1,91 mio. slagtesvin færre i en treårig periode under saneringen. At antallet af mistede slagtesvin kan holdes på 1,91 mio. kræver, at 0,77 mio. slagtesvin fra rene slagtesvine-lokaliteter kan flyttes til lejede stalde, som ellers står ubenyttede, hvor de kan gå til de opnår slagtevægt.

Det mest sandsynlige årlige tab i primærsektoren (svineproduktionen) som følge af, at der er PRRS i Danmark, er tidligere opgjort til ca. 112 mio. kr. Hvis dette estimat bruges til at vurdere tilbagebetalingstiden ved en PRRS-sanering, bliver tilbagebetalingstiden 15 år med 5 % i lånerente. Tilbagebetalingstiden bliver 5 år, hvis det høje årlige tab som følge af PRRS på ca. 325 mio. kr. benyttes. Hvis det mest forsigtige skøn på et årligt tab som følge af PRRS på 47 mio. kr. årligt bruges, er tilbagebetalingstiden uendelig ved 5 % kalkulationsrente.

Tilbagebetalingstiden kan reduceres, såfremt afregningsprisen per kg slagtekrop (noteringen) stiger som følge af, at Danmark bliver PRRS-fri, under en økonomisk alt andet lige betragtning. For at få tilbagebetalingstiden ned på 5 år, når det mest sandsynlige bud på årlige tab som følge af PRRS i Danmark benyttes, skal afregningsprisen øges med 42 øre/kg. 


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Michael Groes Christiansen, Poul Bækbo, Nils Toft, Kristian Viekilde

Udgivet: 10. juni 2015

Dyregruppe: Pattegrise, Slagtesvin, Smågrise, Søer

Fagområde: Sundhed/Veterinært