19. juni 2015

Meddelelse Nr. 1034

Energiindhold i foder til smågrise

Smågrise havde den bedste produktivitet ved et energiindhold i foderet på 1,08 FEsv pr. kg og bedst økonomi ved 1,11 FEsv pr. kg.

Samlet viste afprøvningen, at smågrise opnåede den bedste produktivitet ved et energiindhold på 1,08 FEsv pr. kg i smågriseblandingen (9,5-31 kg). Ved indregning af aktuelle priser for foderblandinger blev den bedste økonomi fundet ved 1,11 FEsv. Dette skyldes, at blandingerne med lavt energiindhold var dyrere pr. FEsv end blandingerne med højt energiindhold.

Den produktionsmæssige betydning af forskelligt energiindhold til smågrise er lille. Det betyder, at der ved de aktuelle prisforhold for foder i denne afprøvning ikke er behov for at ændre den nuværende praksis for energiindhold i smågrisefoder, som i dag ligger fra 1,07 og 1,12 FEsv pr. kg foder. Det er dermed prisen pr. foderenhed, der afgør, hvilket energiindhold, der er optimalt, og jo billigere foder ved højt energiindhold, des mere forskydning mod højere energiindhold.

En forøgelse af energiindholdet med 1 FEsv pr.100 kg i intervallet 100 til 123 FEsv pr. 100 kg foder gav en statistisk sikker lineær forringelse af foderudnyttelsen på 0,006 FEsv pr. kg tilvækst. Smågrisene opnåede den højeste daglige tilvækst ved et energiindhold i foderet på 1,12 FEsv pr. kg foder og maksimal daglig foderoptagelse ved et energiindhold på 1,17 FEsv pr. kg foder.

Grise, der fik foder med højt energiindhold, havde statistisk sikkert højere frekvens af maveforandringer med et maveindeks på over 5, hvilket kunne skyldes en lavere andel af byg og hvedeklid i foderet i forhold til blandingen med lavt energiindhold.

Afprøvningen blev gennemført i én besætning med smågrise fodret med pelleteret foder. Forsøget var et dosis-respons forsøg planlagt med 6 forskellige energiindhold i foderet til smågrise (9,5-31 kg) fra 1,00 FEsv pr. kg til 1,23 FEsv pr. kg. Energiindholdet blev forøget med henholdsvis stigende andel af hvede og fedt og faldende andel af byg, havre og hvedeklid. Fravænningsfoderet var ens i alle grupper.

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Dorthe K. Rasmussen, Jens Vinther

Udgivet: 19. juni 2015

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring