22. juni 2015

Meddelelse Nr. 1035

Kommercielt foder giver enten god mavesundhed eller god foderudnyttelse

En test af 4 kommercielle blandinger til besætninger med mavesårsproblemer viser, at blandingerne kunne forbedre mavesundheden i forhold til pelleteret foder, men også at nogle af blandingerne giver lige så dårlig foderudnyttelse som melfoder.

Kommercielle foderløsninger fra 4 foderstoffirmaer til slagtesvinebesætninger med et mavesårsproblem er afprøvet.

Afprøvningen viser, at det er mulig at forbedre mavesundheden via valg af foder, men også, at det ikke i dette forsøg har været muligt at opnå en lige så god mavesundhed som på melfoder uden, at det går ud over foderudnyttelsen. Tallene viser, at iblanding af valset korn i pelleteret foder kan reducere forekomsten af mavesår/ar (score 6-10) med ca. 15 %-enheder uden, at det går ud over foderudnyttelsen. Andre typer blandinger giver en større forbedring af mavesundheden, men forringer så samtidig foderudnyttelsen. Melfoderet gav ud fra de numeriske tal den bedste mavesundhed, men samtidig den ringeste foderudnyttelse, hvilket stemmer godt overens med, hvad der tidligere er fundet i forsøg.

Afprøvningen blev gennemført i én besætning med højt niveau af mavesår/-ar og en lav dødelighed. Der indgik følgende blandinger:

  • Gruppe 1: Kontrol, piller
  • Gruppe 2: Kontrol, mel
  • Gruppe 3: Caliber Virkelyst fra Vestjyllands Andel
  • Gruppe 4: Danish Top Ll 616 VAK 15 fra Danish Agro
  • Gruppe 5: Svin 668106 EXP fra DLG
  • Gruppe 6: Mast Korn Classic Plus 20 DK fra ATR Landhandel


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Lisbeth Jørgensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 22. juni 2015

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Sundhed/Veterinært