3. september 2015

Meddelelse Nr. 1042

Halms effekt på mavesår hos slagtesvin

Tildeling af halm i stien til slagtesvin svarende til op til ca. 300 g pr. gris pr. dag fjernede ikke, men reducerede forekomsten af mavesår/-ar og gav et fastere maveindhold.

Der er gennemført et forsøg med tildeling af stigende mængder hel halm til slagtesvin, og der blev tildelt følgende mængder halm i stierne: 10, 80, 150, 220, 290, 360, 430 eller 500 gram pr. gris pr. dag.

En øget tildeling af halm fra 10 g og op til ca. 300 g pr. gris pr. dag reducerede forekomsten af mavesår/ar (score 6-10). Sammenhængen mellem mængden af tildelt halm og forekomsten af mavesår var u-formet, og parvise sammenligninger af grupperne viste, at effekten på mavesundheden var størst ved en øgning af halmtildelingen fra 10 g til 80-150 g halm pr. gris pr. dag, mens en yderligere øgning i halmtildelingen ikke syntes at have en markant effekt, og formentlig kun vil have en ubetydelig effekt i praksis. Forsøget antyder desuden, at store mængder halm ikke giver en bedre mavesundhed, da 500 g halm pr. gris pr. dag ikke forbedrede mavesundheden sammenlignet med 10 g. 

Tildeling af halm er ikke tilstrækkeligt til at undgå sår/ar i den hvide del af maven, da der i ca. 30 % af maverne var sår/ar ved det laveste niveau fundet ved tildeling af ca. 300 g halm.

Der blev fundet en statistisk sikker forskel mellem galte og sogrise, hvor galte hyppigere havde mavesår/ar (score 6-10) (46,7 %) end sogrise (26,2 %).

Set i forhold til tidligere forsøg havde halm mindre effekt på mavesundheden end wrap-hø og groft formalet melfoder, ligesom effekten på strå i maven og konsistensen af maveindholdet var mindre end ved tildeling af wrap-hø.

Forsøget er gennemført i forsøgsstalde på Aarhus Universitet med slagtesvin fra ca. 30-100 kg. Der indgik i alt 712 maver i forsøget.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Lisbeth Jørgensen, Lene Juul Pedersen, Mette S. Heskin, Lea Hübertz Birch Hansen, Karin Hjelholt Jensen

Udgivet: 3. september 2015

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Management