4. september 2015

Meddelelse Nr. 1043

Pelleteret tørfoder forbedrer foderudnyttelsen

Pelleteret tørfoder giver bedre produktivitet end melfoder, også når foderet er fint formalet og udfodres i nutidige rørfodringsautomater. Pelleteret tørfoder giver flere maveforandringer, men ingen forskel i dødelighed og sygdomsbehandlinger.

Også når melfoder er fint formalet og bliver udfodret via nutidige rørfodringsautomater med integreret vandforsyning, giver pelleteret foder statistisk sikker bedre produktivitet og produktionsværdi end melfoder.

I to besætninger var produktionsværdien pr. stiplads henholdsvis 20 og 10 % lavere på melfoder end på pelleteret foder. Forskellen i produktionsværdien svarer til, at melfoder skal være henholdsvis 15 og 8 øre billigere pr. FEsv for at opnå samme dækningsbidrag. Både pelleteret foder og melfoder var fint formalet med en partikelfordeling på cirka 80 % under 1 mm. Der var fokus på justering af automaterne med henblik på at minimere foderspildet.

Forskellene i produktionsværdien skyldes, at pelleteret foder i de to besætninger resulterede i bedre foderudnyttelse på henholdsvis 5,7 % og 3,7 %, ligesom kødprocenten var henholdsvis 0,2 og 0,5 procentenheder højere. Desuden var daglig tilvækst 5,0 % højere i den ene besætning, men 1,3 % lavere i den anden besætning. Forskellene i foderudnyttelsen afspejledes ikke i det målte stivelse i gødningstørstof, hvor der ikke var forskel.

Pelleteret foder gav i begge besætninger flere maveforandringer. Risikoen for at få mavesårs-score over 7 var i begge besætninger 3,5 gange højere på pelleteret foder. Der var ikke forskel på dødelighed og antallet af sygdomsbehandlinger.

Afprøvningerne er gennemført i to slagtesvinebesætninger med to grupper: pelleteret foder og melfoder.


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Else Vils, Sønke Møller, Jens Vinther

Udgivet: 4. september 2015

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring