10. september 2015

Meddelelse Nr. 1045

Enzymet xylanase har positiv effekt på EFOSi i svinefoder

Tilsat xylanase øger EFOSi. Effekten afhænger af firmaprodukt og pH. Det anbefales fortsat i foderoptimering at anvende EFOSi værdien for kornråvarer tilsat xylanase. Det kan medføre op til 1 ekstra FEsv på mærkningssedlen, når der tilsættes xylanase.

Laboratorieundersøgelser af effekten af tilsat xylanase på EFOSi-analysen viste, at effekten afhang af det enkelte xylanaseprodukt og det pH, som blev anvendt i analysemetoden. Der var ikke effekt på EFOSi af at tilsætte fytase til foderet.

I undersøgelsen indgik enzymerne Phyzyme XP og Danisco Xylanase fra Dupont samt Ronozyme HiPhos og Ronozyme WX fra DSM/Novozymes.

Hvis EFOSi-metoden blev gennemført ved pH 2 (den officielle metode) var der signifikant positiv effekt på EFOSi på 0,7 enheder ved tilsætning af xylanase fra firmaet Dupont, mens der ikke var effekt af xylanase fra DSM/Novozymes. Hvis EFOSi-metoden blev gennemført ved pH 3, så var der signifikant positiv effekt på EFOSi for begge firmaers xylanaseprodukt i størrelsesordenen 0,6 -0,9 EFOSi-enheder.

Ved pH 2 var der ingen vekselvirkning mellem fytase og xylanase, men ved pH 3 blev den positive effekt af xylanase elimineret, når der også var tilsat fytase.

Selv om der blev fundet forskel mellem forskellige firmaprodukters effekt på EFOSi ved den officielle metode, anbefales det fortsat ved foderoptimering at anvende EFOSI-værdien for kornråvarer tilsat xylanase, som giver et opløft i EFOSi på f.eks. hvede på 0,8 EFOSI-enheder.  Effekten på de FEsv, der dermed kan angives på mærkningssedlen, vil maksimalt udgøre 1 FEsv. Så længe den officielle kontrolmetode af FEsv bygger på firmaernes angivelse af I-faktor, vil den fundne forskel mellem firmaprodukter ikke blive synlig i kontrolsammenhæng.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Niels Jørgen Kjeldsen, Dorthe K. Rasmussen

Udgivet: 10. september 2015

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise

Fagområde: Ernæring