9. oktober 2015

Meddelelse Nr. 1048

Spædgrisediarré – risikofaktorer, forebyggelse og behandling

En spørgeskemaundersøgelse blandt 107 besætninger viser, at der er flere besætningsfaktorer, der har stor betydning for forekomsten af spædgrisediarré i farestalden.

Er der overordnede besætningsforhold, der har betydning for, om en besætning får problemer med spædgrisediarrë? Det har VSP undersøgt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 107 besætninger.

Undersøgelsen viser, at der er sammenfald mellem forekomsten af spædgrisediarré og fire besætningsfaktorer. De fire faktorer, som optræder markant hyppigere i besætninger med spædgrisediarré end i besætninger uden disse problemer, er:

  1. Problemer med sygdom hos søer
  2. Ingen tomperiode mellem vask af farestald og indsættelse af søer
  3. Manuel opvarmning af farestald med fyr
  4. Vådfodring

Undersøgelsen viser desuden, at vaccination mod E.coli og tarmbrand bruges rutinemæssigt til både søer og gylte i de fleste besætninger, mens vaccination mod Clostridium perfringens type A er mindre udbredt og primært bruges til gylte

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer fra 52 besætninger, som var udvalgt som problem-besætninger, fordi de havde store problemer med diarré i de første levedøgn. 55 besætninger fungerede som kontrol-besætninger og havde en normal/forventelig forekomst af spædgrisediarré.


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Hanne Kongsted

Udgivet: 9. oktober 2015

Fagområde: Sundhed/Veterinært