16. november 2015

Meddelelse Nr. 1057

Benzoesyre kan erstatte kobber i foder til smågrise

Med 1 % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt at nedbringe niveauet af kobber i foderet markant og samtidig bevare samme produktivitet hos grisene. Det viser en undersøgelse fra VSP.

Smågrise, der blev tildelt foder med 1 % benzoesyre havde samme høje produktivitet som dem der fik foder med højt kobberindhold (150 mg Cu/kg) eller både 1 % benzoesyre og højt kobberindhold.

De smågrise der fik foder med lavt kobber indhold (20 mg Cu/kg) havde derimod statistisk sikkert ringere produktivitet end de tre førstnævnte grupper. Benzoesyre kan således erstatte et højt niveau af kobber. Dette gjaldt i alle tre vækstperioder (7-9 kg, 7-20 kg og 7-30 kg).

Højt zinkindhold i fravænningsfoderet forhindrede ikke faldet i produktivitet ved lavere indhold af kobber. Ved højt kobberindhold var der ingen yderligere positiv effekt på produktiviteten ved at tilsætte 1 % benzoesyre.

Foderet med det lave kobberindhold medførte en lavere produktionsværdi.

Grise, der fik foder med lavt kobberindhold, fik flere flokbehandlinger mod diarré og den gennemsnitlige behandlingslængde pr. gris var højere i denne gruppe.

Afprøvningen blev gennemført på Forsøgsstation Grønhøj. Der indgik fire grupper i forsøget med varierende indhold af kobber og benzoesyre.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Jesper Poulsen, Jens Vinther, Sønke Møller

Udgivet: 16. november 2015

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring