22. december 2015

Meddelelse Nr. 1060

Effekt af pre-gruppering af søer på forekomst af benproblemer

Frekvensen af søer, der blev udtaget af stien eller der blev medicinsk behandlet på grund af benproblemer reduceres ikke, når alle søer i ugeholdet pre-grupperes i løbestiens aktivitetsområde umiddelbart før indsættelse i drægtighedsstalden.

Der var ikke den forventede effekt af pre-gruppering af søerne i løbestien umiddelbart før indsættelse i drægtighedsstalden på frekvensen af søer med benproblemer eller medicinske behandlinger. Søerne i forsøgsgruppen blev grupperet kortvarig i aktivitetsområdet ved, at søerne ikke havde adgang til æde-/insemineringsboksene. I kontrolgruppen havde søerne adgang til æde-/insemineringsboksene.

I den ene besætning var der signifikant flere søer, der blev behandlet i forsøgsgruppen for benproblemer end i kontrolgruppen. I den anden besætning var der ikke statistisk sikker forskel på grupperne. Der var ikke i nogen af besætningerne forskel mellem grupper på frekvensen af søer, der måtte udtages af forsøget.

Forsøget blev gennemført i perioden fra pre-gruppering og indtil 3 uger efter indsættelse i drægtighedsstien. Pre-grupperingen blev gennemført i løbestien 3-5 timer før indsættelse i drægtighedsstien. I denne periode havde søerne ikke adgang til æde-/insemineringsbokse, men alene til aktivitetsområdet.

Der kan være følgende mulige forklaringer til, at pre-gruppering ikke havde den forventede effekt:

  • I den ene besætning var der 1,8 m2 pr. so i området, der kortvarigt blev benyttet til pre-gruppering. Det kan have reduceret søernes muligheder for at komme væk fra andre søer i forbindelse med rangkampe. Det kan være årsagen til, at flere søer måtte behandles i forsøgsgruppen.
  • I den anden besætning havde søerne været løsgående i fire uger inden pre-gruppering. Dermed kan rangorden have været afklaret, og benproblemer som følge af dette nået at hele. Det kan således være årsagen til, der ikke blev fundet en forskel mellem grupper.

Det kan således ikke afvises, at pre-gruppering kan have effekt på frekvensen af søer med benproblemer og/eller medicinske behandlinger, hvis de er opstaldet i en sti med ca. 3,5 m2/so og gode flugtmuligheder.

Hvis pre-gruppering ikke er muligt i løbestien indrettet med et aktivitetsområde med drænet, strøet halmmåtte og én æde-/insemineringsboks pr. so, kan det overvejes, om ikke drægtighedsstien kan benyttes. Det forudsætter, at der midlertidigt kan etableres et skridsikkert underlag i aktivitetsområdet.

Hypotesen, at der i drægtighedsstier, hvor søerne blev pre-grupperet i en løbe-/grupperingssti, ville være færre søer, der udtages og/eller behandles for benproblemer fra fravænning og indtil tre uger efter gruppering i drægtighedsstien sammenlignet med kontrolgruppen (ingen tiltag), måtte således forkastes.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Lisbeth Ulrich Hansen, Jens Vinther

Udgivet: 22. december 2015

Dyregruppe: Gylte, Søer

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer