20. januar 2016

Meddelelse Nr. 1062

Hy-D i sofoder øger kuldvægten ved fravænning med 3,6 kg

Tilsætning af Hy-D til sofoder resulterede i flere grise og en højere kuldvægt ved fravænning samt fordoblede blodets indhold af D3-vitamin hos søer.

Effekten af at tilsætte 47,5 µg Hy-D pr. FEso (cirka 1.900 i.e. D3-vitamin) til sofoder i forhold til søer, som fik foder med 1.145 i.e. D3-vitamin - svarende til kommercielle danske sofoderblandinger - blev undersøgt i én besætning.

Afprøvningen viste, at:

  • blodets indhold af 25-OH D3-vitamin hos søer i diegivningsperioden var statistisk sikkert fordoblet, når søer fik Hy-D i hele cyklus. Den samme effekt på blodets indhold af 25-OH D3-vitamin forventes ikke at kunne opnås ved brug af foder tilsat 2.000 i.e. D3-vitamin pr. FEso
  • kuldets vægt ved standardisering til 14 grise efter fødsel var statistisk sikkert højere (P=0,003) og ved fravænning var kuldvægten 3,6 kg højere i Hy-D-gruppen. Forskellen i kuldvægten var også statistik sikker (P=0,022) og kan delvist forklares ved, at grisene var tungere ved fødslen. Effekten var størst hos de unge søer (1.-2. kuld)
  • der blev fravænnet 0,3 flere grise i Hy-D-gruppen og denne forskel er statistisk sikker (P=0,03)
  • efter fravænning blev der ikke fundet en ekstra effekt på tilvækst og dødelighed af, om smågrisene var født af og opvokset hos en Hy-D-so, når grisene var standardiseret til samme indsættelsesvægt. Fra tidligere undersøgelser vides det, at fravænningsvægten har stor betydning for smågrisenes produktivitet. Derfor vil det faktum, at Hy-D-grisene var tungere ved fravænning også have positiv effekt på smågrisenes produktivitet.

Institution: Videncenter for Svineproduktion, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Gunner Sørensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 20. januar 2016

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Ernæring