29. januar 2016

Meddelelse Nr. 1065

Tilsætning af 0,5 % Benzoesyre kan erstatte kobber til smågrise

Tilsætning af 0,5 % benzoesyre giver samme produktionsværdi som foder tilsat 1 % benzoesyre til smågrisefoder med 20 ppm kobber. Begge niveauer af benzoesyre giver samme produktionsværdi som foder tilsat 150 ppm kobber.

Afprøvningen, der blev gennemført på Forsøgsstation Grønhøj, viser, at kobberniveauet i smågrisefoder kan sænkes til 20-30 ppm, hvis der samtidigt tilsættes mindst 0,5 % benzoesyre.

Produktionsværdien hos smågrise, der fik tildelt 1 % og 0,5 % benzoesyre sammen med et lavt kobberindhold (20-30 ppm), var ikke statistisk sikkert forskellig fra smågrisene, der fik tildelt traditionelt foder med et højt kobberindhold (150 ppm). Antallet af sygdoms- og diarrébehandlinger var ens, uanset om der var tilsat 1 % eller 0,5 % benzoesyre og på niveau med de hold grise, der fik foder med højt kobberindhold.

Grise, som fik foder med lavt kobberindhold og uden indhold af benzoesyre, havde en lavere produktionsværdi end de tre andre foderblandinger. Samtidig gav det anledning til flere behandlinger mod diarré.

Prisen for at tilsætte 0,5 % benzoesyre er omkring 6 kr. pr. 100 kg foder, mens en øgning af kobberindholdet fra 20 til 150 ppm kun har en merpris på omkring 1,50 kr. pr. 100 kg foder.

 

 

Institution: Videncenter for Svineproduktion, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Jesper Poulsen, Josefine Lindegaard, Jens Vinther

Udgivet: 29. januar 2016

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring