6. april 2016

Meddelelse Nr. 1068

Effekt af enkelt versus dobbelt PRRSV vaccination

Efter PRRSV vaccination havde enkelte grise virus i blodet frem til dag 62. Beskyttelse mod PRRSV afhang af, hvor identisk PRRSV podestammen var på vaccinen.

OBS!

Da der er opstået en ny PRRS1 variant, efter brug af to forskellige PRRS1 vacciner, har Den Europæiske Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr (CVMP) udsendt nye anbefalinger i forhold til brugen af levende svækkede vacciner mod PRRS til svin.

  • For at mindske risikoen for mulig rekombination af PRRS-virus, skal samtidig eller på hinanden følgende anvendelse af forskellige levende svækkede PRRSV-vacciner så vidt muligt undgås.

Der er ikke kendskab til rekombination af PRRS1 og PRRS2, som denne meddelelse handler om. Men skal retningslinjerne fra CVMP følges, bør samtidig vaccination mod PRRS1 og PRRS2 undgås.

Januar 2020

Efter vaccination med modificeret levende PRRS vacciner, har nogle grise stadig virus i blodet efter 62 dage. Dette betyder, at fokus på karantænetid og karantænefaciliteter er vigtige ved implementering af vaccinationsprogrammer mod PRRSV og ikke må underkendes.

Der blev fundet delvis beskyttelse mod PRRSV viræmi og PRRSV i lungerne, når grisene var vaccineret med en PRRSV stamme der lå tæt på den PRRSV der var i vaccinen (PRRSV Type 2), reduceret effekt når der var længer mellem PRRSV i vaccinen og det PRRSV der blev podet med (PRRSV Type 1) og ingen effekt af vaccination efter podning med en PRRSV der var mere forskellig fra PRRSV vaccinestammen.  Der var en tendens til at grise vaccineret mod både PRRSV Type 1 og Type 2, var lidt bedre beskyttet mod viræmi og PRRSV i lungerne, end enkelt vaccinerede grise. Det skal dog bemærkes, at meget få af grisene fik kliniske symptomer efter podning med PRRSV og de observerede fund ved obduktion var begrænsede.

Ved en efterfølgende podning med PRRSV afhang grisenes vaccinebeskyttelse af, overensstemmelsen mellem PRRSV vaccinestammen og PRRSV stammen grisene blev podet med.

Det er derfor vigtigt at vælge en vaccine, der passer til den enkelte besætning.

Det er vigtigt, at man skifter kanyle mellem dyrene ved vaccination/behandling. Derved begrænser man spredningen af PRRSV i besætningen.

Forsøget blev gennemført på Lindholm. Der indgik 66 fravænningsgrise fra en Blå SPF+Ap6+Ap12. Grisen blev ved ankomst fordelt til 4 grupper (VAC-T1, VAC-T2, VAC-T1T2 og NON-VAC): 

  • VAC-T1 blev vaccineret med Porcilis® PRRS VET
  • VAC-T2 blev vaccineret med Ingelvac® PRRS VET
  • VAC-T1T2 fik begge vacciner samtidig i hver sin side af nakken
  • NON-VAC blev ikke vaccineret

Grisene blev gennem hele forsøget observeret dagligt. De fik taget temperatur den første uge efter vaccination og blodprøver på -1, 1, 2, 5, 6, 14, 21, 35, 42, 49 og 62 efter vaccination. NON-VAC fik kun taget blodprøver dag 62 efter vaccination.

Ni uger efter vaccination blev alle grise blandet til 3 nye grupper, som var separat opstaldet i 6 forskellige forsøgsstalde. I hver forsøgsstald blev grisene podet via næsen med PRRSV, enten PRRSV Type 1 subtype 1, PRRSV Type 1 subtype 2 (PRRSV Type Øst) eller PRRS-virus Type 2. Der blev taget temperatur den første uge efter podning og blodprøver dag på 1, 2, 3, 4, 5, 9 og 13 efter podning fra alle grise. På dag 13/14 efter podning blev alle grise aflivet og obduceret.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Mia Qvist Pawlowski, Henrik Thoning, Sif Holmgaard Carlsen, Lise Kirstine Kvisgaard, Lars Erik Larsen

Udgivet: 6. april 2016

Dyregruppe: Slagtesvin, Smågrise, Søer

Fagområde: Veterinært