23. juni 2016

Meddelelse Nr. 1079

Sanering med fluorquinolon kan fjerne ondartet lungesyge

Saneringsprogram med fluorquionlon i kombination med vaccination, faringsstop og stalddesinfektion kan fjerne ondartet lungesyge i kronisk smittede sobesætninger. En sådan sanering reducerer desuden dødelighed, antibiotikaforbrug og brysthindear.

Besætningsejere og deres praktiserende dyrlæger har i samarbejde med SEGES Videncenter for Svineproduktion gennemført en undersøgelse med fluorquinolon til behandling af ondartet lungesyge i 9 kronisk smittede sobesætninger. Undersøgelsen viste, at det med rimelig sikkerhed er muligt at eliminere Actinobacillus pleuropneumoniae (Ap) i en besætning med to dages fluoroquinolonbehandling af søer (5 mg/kg i.m. med fire dages mellemrum), når behandlingen kombineres med vaccination, faringsstop og udsætning af alle dyr under 10 måneder.

Den succesfulde sanering for ondartet lungesyge gav desuden reduktioner i dødelighed, antibiotikaforbrug og brysthindear i de fleste besætninger.

Behandling med Fluoroquilon kan være en god løsning i visse besætninger, men Fødevarestyrelsen skal give tilladelse til behandlingen. VSP er i dialog med myndighederne om muligheden for at fremadrettet at kunne anvende fluoroquinoloner specifikt ved sanering af besætninger for ondartet lungesyge.

Forløbet

Alle de deltagende besætninger fulgte en generel protokol, der var godkendt af Sundhedsstyrelsen. Protokollen blev udarbejdet i samarbejde med Dyrlægeforeningen og forskere fra Københavns Universitet. For hver besætning blev der udarbejdet en besætningsspecifik plan for saneringen.

Forløbet af sanering i en kronisk smittet besætning:

I undersøgelsen indgik 9 besætninger, der var smittet med ondartet lungesyge forårsaget af Ap serotype 2, 5 eller 6. Fem sohold var kronisk smittede med Ap2 alene, heraf lykkedes sanering i fire sohold. To sohold var kronisk smittede med både Ap2 og Ap6. I det ene sohold lykkedes saneringen for begge serotyper, det andet sohold blev kun fri for Ap6. Et enkelt sohold havde kronisk smitte med Ap2, Ap5 og Ap6, og besætningen blev fri for alle tre serotyper.

Besætningerne blev fulgt i et år efter det medicinske saneringsprogram, og successen på eliminering af Ap blev vurderet efter dette år. En enkelt besætning med et akut udbrud efter nysmitte med Ap2 blev behandlet med fluoroquinolon uden faringsstop, men få uger efter behandling med fluoroquinolon kom der nye tilfælde af ondartet lungesyge i besætningen.

Udviklingen af antibiotikaresistens blev endvidere undersøgt i alle besætninger over en 12 måneders periode efter medicineringen.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Bjørn Lorenzen, Poul Bækbo, Mai Britt Friis Nielsen, Peter Panduro Damborg, John Elmerdahl Olsen

Udgivet: 23. juni 2016

Dyregruppe: Søer, Slagtesvin

Fagområde: Sundhed