7. september 2016

Meddelelse Nr. 1081

Hestebønner til slagtesvin

Tanninholdige hestebønner af sorten Fuego kan indgå med 21 % i foder til slagtesvin. Der var ikke effekt på dødelighed og antallet af sygdomsbehandlinger.

Hestebønner af sorten Fuego er afprøvet med 21 % i foder til slagtesvin. Hestebønner gav en lille, men statistisk sikker forringelse af foderudnyttelsen (0,02 FEsv pr. kg tilvækst) og en reduktion i produktionsværdien (4 %). Denne reduktion svarer til, at foderprisen for blandingen skal være 3 øre billigere pr. foderenhed for at opnå samme økonomiske resultat som ved brug af kontrolfoderet uden hestebønner. 

Analyser af forsøgsfoderet viste et underindhold af aminosyrerne; methionin + cystin på 5 % i forhold til normen. Dette underindhold er en sandsynlig forklaring på den ringere foderudnyttelse i hestebønnegruppen.  

Grisene åd gerne foderblandingen med 21 % hestebønner og der var ingen effekt på sundhedstilstanden målt som andelen af døde og udtagne, samt antal sygdomsbehandlinger.  

Afprøvningen blev gennemført i én besætning med restriktiv vådfodring. Der var en kontrolgruppe på sojabaseret foder og en forsøgsgruppe på foder med 21 % hestebønner af tørstof. Der indgik 54 hold og cirka 1.850 grise pr. gruppe. Grupperne blev fodret efter samme foderkurve, og foderet til de to grupper havde samme partikelfordeling. 


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Else Vils, Jens Vinther

Udgivet: 7. september 2016

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring