8. december 2016

Meddelelse Nr. 1088

Sammenhæng mellem maveforandringer og andre sygdomsfund hos obducerede grise

Obduktion af 302 grise indsendt til et laboratorium fra 114 besætninger viste en højere forekomst af maveforandringer hos grise, der var døde/aflivet på grund af luftvejslidelse end hos grise, der havde tarmlidelse eller ledbetændelse som dødsårsag.

I denne undersøgelse blev der ved obduktion fundet en højere forekomst af maveforandringer hos grise, der var døde eller aflivet som følge af luftvejslidelse end hos grise, der var døde eller aflivet på grund af tarmlidelse eller ledbetændelse. Forskellene var statistisk sikre. Resultaterne indikerer, at luftvejssygdom kan medvirke til, at der er problemer med mavesår i en besætning. Sammenhængen mellem luftvejssygdom og mavesår skyldes dog ikke nødvendigvis, at smitstoffer påvirker maven direkte, men kan for eksempel skyldes, at grise, der er svækkede af sygdom, lettere får mavesår.

Jo tungere grisene var, jo større risiko havde de for at have maveforandringer. Denne sammenhæng var statistisk sikker. Der blev dog også fundet maveforandringer hos de mindste grise i undersøgelsen (10 kg).

Undersøgelsen omfattede 302 smågrise og slagtesvin fra 114 forskellige besætninger. Alle var indsendt til undersøgelse på Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup på grund af sygdomsproblemer i besætningerne. De indsendte grise var udvalgt af besætningsejeren og dyrlægen af forskellige årsager. Grisene i undersøgelsen var derfor ikke nødvendigvis repræsentative for døde/aflivede grise i danske besætninger.

Resultaterne af undersøgelsen omfatter også en beskrivelse af mavesækkens fyldningsgrad og grisenes ernæringstilstand hos grise med og uden maveforandringer.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Svend Haugegaard, Line Hummelmose Diness, Helle Mølgaard Sommer, Marie Erika Busch

Udgivet: 8. december 2016

Dyregruppe: Smågrise, Slagtesvin