30. december 2016

Meddelelse Nr. 1092

God virkning af Durocavl på D(LY)-krydsninger

Avlsfremgangen for produktionsegenskaber i Duroc overføres til D(LY)-krydsningerne, som anvendes i traditionel svineproduktion. Virkningsgraden varierer fra 82 % for fodereffektivitet til 188 % for kødindhold i slagtekroppen målt på slagteri.

Hensigten med avlsarbejdet af Duroc, Landrace og Yorkshire er, at det skal komme svineproducenterne til gavn gennem øget produktivitet i svineproduktionen. I svineproduktionen anvendes D(LY)-krydsninger. Formålet med denne analyse er at bestemme virkningen på D(LY)-krydsninger af subindeks for produktionsegenskaberne: tilvækst, foderforbrug, kødindhold og slagtesvind hos Duroc.

I forbindelse med gennemførelse af et GUDP-projekt (j. nr. 34009-12-0540) for udvikling af genomisk selektion i dansk svineavl blev der gennemført et forsøg med treracede D(LY)-krydsningsgrise på Bøgildgård. Alle krydsningsdyr havde kendt afstamning og blev afprøvet samtidig med beslægtede Duroc-orner, som er en del af den løbende afprøvning i avlssystemet for Duroc. Data fra denne forsøgsperiode på Bøgildgård danner grundlag for nærværende undersøgelse. I undersøgelsen anvendes to metoder. Dels anvendes lineær regression til at bestemme virkningsgraden på D(LY)-krydsningerne af subindekssene for Duroc. Dels anvendes en bivariat genetisk model til bestemmelse af den genetiske sammenhæng mellem D(LY)-krydsninger og Duroc-orner, der er afprøvet på Bøgildgård i samme periode.

Første metode viste, at virkningsgraden af Duroc-avlen målt på slagtede D(LY)-krydsninger henholdsvis var 140 % for tilvækst (Dgl), 188 % for kødindhold (Kød) og 82 % for fodereffektivitet (FE). For daglig tilvækst og kødindhold var virkningsgraden betydelig højere end den forventede værdi på 100 %, hvilket vil sige, at produktionsegenskaber i Duroc mere end fuldt ud kunne genfindes i D(LY)-krydsningerne, som anvendes i traditionel svineproduktion. Den anden metode viste, at der på Bøgildgård var stor overensstemmelse mellem fodereffektivitetsmålinger i Duroc-orner og tilsvarende målinger i D(LY)-krydsningsgrise. Fodereffektivitetsmålingerne i D(LY) stemte desuden vel overens med forventede fodereffektivitetsmålinger beregnet på baggrund af målinger i beslægtede Duroc-orner.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Bjarne Nielsen, Ingela Hedebro Velander

Udgivet: 30. december 2016

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Avl og genetik