30. december 2016

Meddelelse Nr. 1093

Produktionsresultater hos D(LY)-krydsninger og Duroc

Fodereffektivitet og kødindhold i slagtekroppen af D(LY)-krydsninger var ringere end for Duroc-orner afprøvet på Bøgildgård i samme tidsperiode. Derimod var sygdomsfrekvens og dødelighed betydelig mindre for krydsningerne end for Duroc.

Formålet med denne undersøgelse var at afdække forskellen mellem D(LY)-krydsningsgrise og Duroc-orner, som samtidig afprøves på Bøgildgård. Data til undersøgelsen stammede fra et GUDP-projekt (j. nr. 34009-12-0540), hvor der blev gennemført et forsøg med treracede D(LY)-krydsningsgrise på Bøgildgård. Alle krydsningsdyr havde kendt afstamning og blev afprøvet samtidig med deres beslægtede Duroc-orner, som var en del af den rutinemæssige afprøvning af Duroc i avlssystemet. 

Resultaterne fra undersøgelsen viste, at den daglige tilvækst for D(LY)-krydsningerne ikke er forskellig fra tilvæksten af Duroc-orner, men at Duroc-ornerne har lavere foderforbrug per kg tilvækst og mindre spæktykkelse ved forsøgets afslutning. Duroc-ornerne havde en bedre fodereffektivitet på 2,226 FE/kg i forhold til D(LY)-krydsningerne på 2,310 FE/kg. Spæktykkelsen hos krydsningerne var 0,6 mm højere end hos Duroc-ornerne. Krydsningerne blev behandlet mindre for sygdomme end renracede Duroc-orner. De største forskelle blev observeret for diarre, hjernebetændelse og lungesyge, hvor behandlingsfrekvenserne var henholdsvis 28,2 %, 24,4 %, og 29,8 % for D(LY)-krydsningerne, mens de for Duroc var 61,8 %, 50,0 %, og 38,5 %.

Andelen af D(LY)-orner klassificeret uden hangriselugt ved Human Nose Score (HNS) var større end for Duroc og Landrace fundet i tidligere undersøgelser. Andelen af D(LY)-orner uden ornelugt, HNS = 0 var 89,5 %.


Forfatter: Bjarne Nielsen, Ingela Hedebro Velander

Udgivet: 30. december 2016

Dyregruppe: Orner, Slagtesvin

Fagområde: Avl og genetik