24. januar 2017

Meddelelse Nr. 1095

Idealproteinniveau til smågrise

Omvendt fasefodring af smågrise med start på lavt proteinniveau og slut på højere proteinniveau gav færre diarrébehandlinger og bedst totaløkonomi.

Der er gennemført et forsøg med to proteinniveauer i perioden 7-16 kg (9,2 eller 11,0 gram st. ford. lysin pr. FEsv) efterfulgt af seks proteinniveauer i perioden 16-31 kg (fra 7,9 til 11,5 gram st. ford. lysin pr. FEsv). I alle forsøgsgrupper var aminosyresammensætningen tilstræbt at ramme så tæt på normprofilen som muligt, det vil sige hvor indholdet af fordøjelige aminosyrer i procent af råprotein blev holdt så konstant som muligt.

”Omvendt fasefodring”, det vil sige start med lavt og slut med højt aminosyre- og proteinniveau i foder til smågrise gav færre problemer med diarré samtidigt med næsten ligeså gode produktionsresultater og bedre bundlinje i forhold til normal fasefodring med reduktion af aminosyre- og proteinniveau med stigende alder.

Grisene fik foder med enten højt eller lavt proteinniveau fra cirka 7 til 16 kg. Derefter blev de fordelt på et dosis-responsforsøg med seks protein- og aminosyreniveauer indtil cirka 31 kg. Højeste aminosyreniveau i forsøget svarede til 11,5 gram standardiseret ilealt fordøjeligt (SIF) lysin pr. FEsv, men det var desværre ikke højt nok til sikkert at fastslå, hvilket niveau der potentielt kunne give maksimal produktionsværdi (højeste daglig tilvækst og bedste foderudnyttelse).

Forsøgets højeste produktionsværdi (med samme foderpris i alle grupper) blev opnået ved fodring med højeste niveau af aminosyrer hele perioden fra 7 til 31 kg, svarende til 11,5 gram SIF lysin pr. FEsv.

Forsøgets højeste dækningsbidrag (når prisen for protein og aminosyrer var medregnet) blev fundet ved tildeling af lavproteinfoder fra 7-16 kg (9,2 gram SIF lysin pr. FEsv) og højeste aminosyredosis (11,5 gram SIF lysin pr. FEsv) fra 16 til 31 kg.

Selv om grise, der fik lavproteinfoder fra 7 til 16 kg, var 2-3 dage længere om at nå 31 kg og gennemsnitligt brugte 0,5 FEsv pr. gris mere dertil i forhold til de grise, der fik højproteinfoder fra 7 til 16 kg, var økonomien ved det aktuelle prissæt cirka 4 % bedre ved at gennemføre en ”omvendt fasefodring”: At starte med lavt proteinniveau indtil cirka 15 kg og slutte med højt proteinniveau fra cirka 15 til 30 kg. Dertil kom en besparelse på cirka 70 % af antal behandlingsdage mod diarré. Ved andre prissæt og ved andre råvarevalg end det anvendte i afprøvningen er det ikke nødvendigvis en økonomisk fordel at gennemføre omvendt fasefodring.

Der indgik i alt 5.367 grise fordelt på 40 hold og 12 grupper. Resultaterne fra denne afprøvning indgår i de årlige beregninger bag aminosyrenormerne til smågrise. Disse normer sættes med sigte på den bedste bundlinje for svineproducenten og ikke nødvendigvis efter højeste daglig tilvækst og bedste foderudnyttelse. 


Institution: SEGES

Forfatter: Niels Morten Sloth, Per Tybirk, Josefine Lindegaard, Jens Vinther

Udgivet: 24. januar 2017

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring