16. februar 2017

Meddelelse Nr. 1096

Forskel i firmablandinger til slagtesvin - 2016

En afprøvning af slagtesvinefoder fra 2016 viste forskel i produktionsværdien mellem blandingerne. DLG-foder havde en statistisk sikker bedre produktionsværdi end foder fra VA, men produktionsværdien var ikke statistisk sikker bedre end foder fra ATR eller Danish Agro.

I afprøvningen indgik der fire firmablandinger (DLG, ATR, Danish Agro og Vestjyllands Andel), der blev tildelt fire grupper af grise i perioden fra 30 kg og frem til slagtning. Der var forskel på produktionsværdien mellem de fire firmablandinger, der indgik i afprøvningen.

Sammenlagt havde foderet fra DLG den numerisk bedste produktionsværdi (samme foderpris) af de fire blandinger, der ligeledes var statistisk sikker bedre end foderet fra Vestjyllands Andel. Der var ikke statistisk sikker forskel på produktionsværdien af foderet fra ATR, Danish Agro og Vestjyllands Andel. Foderet fra DLG førte til den laveste daglige tilvækst, men den højeste kødprocent. Foderudnyttelsen var bedst i grupperne med foder fra henholdsvis DLG og Danish Agro.

Der blev foretaget op til 16 analyser af næringsstoffer pr. foderblanding i denne afprøvning. Der var generelt en acceptabel overensstemmelse mellem de deklarerede og analyserede værdier for næringsstoffer i foderet. Specielt for FEsv var der generelt en større overensstemmelse end set i tidligere firmaafprøvninger.

Der var således ingen dumpere på energi (afvigelse på mindst 4 FEsv) for foderet fra DLG, ATR og Vestjyllands Andel, mens der var tre dumpere ud af 16 analyser for foderet fra Danish Agro.

Der var ikke forskel på antal døde samt antal udtagne grise, og heller ikke forskel på frekvens af sygdomsbehandling imellem de fire afprøvningsgrupper.

Foderblandingerne, der indgik i denne afprøvning, var ikke indstillet af firmaerne, men udvalgt af SEGES, ud fra at de var udbredt i anvendelse. Foderblandingerne var desuden udvalgt efter, at de var så ens som muligt med hensyn til næringsstofniveau og indhold af råvarer.

Alle foderblandinger bestod af pelleteret foder. Afprøvningen foregik i én produktionsbesætning og der indgik 30 gentagelser i forsøget med omkring 500 grise i hver af de fire grupper.


Institution: SEGES, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Jesper Poulsen, Julie Krogsdahl, Sofja Eklund Koziara

Udgivet: 16. februar 2017

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring