23. februar 2017

Meddelelse Nr. 1097

Energitilskud til nyfødte grise forhindrer ikke optagelsen af råmælksantistoffer

Pattegrise, som får glucose eller ko-råmælk, inden de drikker råmælk hos soen, kan fortsat optage råmælksantistoffer fra somælken.

Nyfødte pattegrise kan fortsat optage råmælksantistoffer efter at være blevet tildelt et energitilskud.  I én besætning blev 23 nyfødte pattegrise fjernet fra soen, inden de nåede at drikke råmælk. Grisene blev inddelt i tre grupper. En gruppe var ”ubehandlet kontrol”, mens to grupper umiddelbart efter fødsel fik et energitilskud, som enten var ”25 ml 20 % glucose” eller ”25 ml ko-råmælk” med 20 % tørstof. Tre timer efter fødsel fik grisene i alle tre grupper 20 ml so-råmælk. Inden tildelingen af so-råmælk blev der udtaget en blodprøve, som dokumenterede, at grisene ikke havde antistoffer fra somælk i blodet. Den anvendte analyse var så specifik, at den ikke reagerede på antistoffer fra ko-råmælken, men kun fra so-råmælk.

Der blev udtaget blodprøver 4 og 6 timer efter tildeling af so-råmælk for at måle niveauet af antistoffer i blodet. I alle tre grupper havde pattegrisene en koncentration af råmælksantistoffer i blodet, som lå over 5 gram/liter. En tidligere afprøvning har vist, at dette niveau er nok til, at de overlever frem til fravænning, hvor de har udviklet deres egne antistoffer imod sygdomme i stalden.

Derudover viste analyser af blodprøverne, at niveauet af råmælksantistoffer stiger marginalt fra 4 til 6 timer efter, at grisen har drukket råmælk.

Jo større grisene var ved fødsel, jo lavere var koncentrationen af råmælksantistof i blodprøverne. Dette var statistisk sikkert og viste, at tungere pattegrise skal have mere råmælk for at opnå samme koncentration af råmælksantistof i blodet som mindre pattegrise. Hos gruppen af kontrolgrise, som ikke fik et energitilskud før tildeling af so-råmælk, blev der fundet et numerisk højere indhold af råmælksantistoffer end hos de to grupper, der blev tildelt energitilskud. Denne forskel var ikke statistisk sikker.


Institution: SEGES

Forfatter: Flemming Thorup, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 23. februar 2017

Dyregruppe: Søer, Pattegrise

Fagområde: Reproduktion